Loading...
Licenta-ENG2018-09-27T20:57:09+00:00

LICENSE

Marketing , as a branch of economics, includes a set of methods, techniques and tools through which the organization, regardless of its profile, examines the environment in which it operates (Marketing Research), sets goals and strategies for achieving them (strategic marketing planning) designs and executes operational activities (marketing programs) in order to maximize profit and meet the needs of society at the required level. This set of methods, techniques and tools are subject to university subjects included in the curriculum, the acquisition of which the student acquires the skills and abilities that give him the completion of the studies, the status of a marketing specialist named in the literature marketer. Bachelor’s degree studies provide basic, practically practical training for the graduate acquiring skills and abilities through which he carries out large-scale marketing activities, including: interviewer, merchandiser, sales, customer relations, advertising, public relations, etc.

Informaţii despre  METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA şi DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE în ANUL I LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2015

 

LICENȚĂ ID

Licență I – III Învățământ la distanță

Tendința de modernizare, specifică actualei societăți informaționale, a pătruns în mod firesc şi în procesul de educație și instruire al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se specializeze în domeniul economic, precum şi pentru a oferi o alternativă la învățământul clasic, Academia de Studii Economice din Bucureşti oferă programe de pregătire pentru licență prin Învățământul la Distanță (ID). Acesta reprezintă o formă flexibilă de organizare a activității didactice, concepută pentru nevoile celor care doresc să învețe fără a-şi întrerupe activitatea profesională.

Specificitatea acestei forme de învățământ se relevă prin concepția modulară, ritmul şi locul de învățare, metodologia învățării şi sistemul de asigurare a calității. Învățământul la distanță este structurat pe noua facultate, asemănătoare celor de la învățământul cu prezența în campus. Cadrul organizatoric pentru susținerea logistică şi informațională a formei de învățământ la distanță este asigurat prin departamentul ID.

Informații: http://Bucureşti.idd.ase.ro/

Information about: METHODOLOGY REGARDING THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF THE ADMISSION CONDUCT IN THE 1st YEAR OF THE LICENSE UNIVERSITY STUDIES 2012

Top