Compania Ursus Breweries SA, prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acorda un numar de 10 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2019 – iunie 2020).


 

 

Compania Ursus Breweries SA, prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acorda un numar de 10 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2019 – iunie 2020).

Se acorda 5 burse studentilor Facultatii de Marketing si 5 burse studentilor Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Participarea si înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul sa participe studentii Facultatilor de Marketing si Relatii Economice Internationale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti din anul 1 ciclul de master  si cei aflati în anul 2 ciclul de licenta.

Bursierii nu au nici o obligatie contractuala fata de URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod exceptional, poate fi solicitata participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presa pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilita de comun acord.

La concurs pot participa doar studentii români, integralisti (domeniile de studii: Economie si afaceri internationale si Marketing), care au obtinut minimum media 8 în anul precedent desfasurarii concursului – în cazul studenților de la ciclul de licență sau, în cazul studenților de la programele de masterat, la examenul de admitere.

Studentii care se vor înscrie la concurs vor prezenta urmatoarele documente:

  1. a) Cerere tip;
  2. b) Adeverinta din partea facultatii care atesta media generala pe ultimul semestru si an încheiat;
  3. c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
  4. d) Curriculum Vitae;
  5. e) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie sa prezinte:
  • organizatiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a facut parte pe perioada studiilor universitare;
  • pozitia ocupata în cadrul acestora si în ce perioada;
  • activitatea desfasurata în cadrul acestora, proiecte coordonate si/sau initiate si/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizatii si rezultatele acestor proiecte;
  1. f) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate mentionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinte depuse în original.

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 15 noiembrie 2019, ora 11:00.

Documentele de mai sus se depun online la:

https://forms.gle/9gfGGusqnUL8g8UB9 (pentru upload te loghezi cu adresa de email: prenume.nume@stud.ase.ro sau cu o adresa de Gmail) si în dosar de plastic cu sina, la secretariatul Facultatii de Marketing – sala 1116, pentru studentii de la Marketing si la sediul Decanatului Facultatii de Relatii Economice Internationale pentru studentii de la REI.

Date importante

08 NOIEMBRIE 2019 – 15 NOIEMBRIE 2019 – depunere dosare

21 NOIEMBRIE 2019 – AFISARE CLASAMENT

22 NOIEMBRIE 2019  – CONTESTATII

26 NOIEMBRIE 2019 – AFISARE CLASAMENT FINAL

CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

A.   IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE, APOLITICE
1. Numărul de organizații în care studentul a fost implicat*

*studentul trebuie să dovedească o implicare de cel puțin 6 luni

5 puncte/ONG
2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONG-ului 10 puncte/funcție de conducere (coordonator departament, vice-președinte, președinte)
B.   PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII
1.     Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul proiectului*

*sunt evaluate numai proiectele care au un impact vizibil în comunitatea din care face parte studentul sau pentru care a fost gândit proiectul.

5 puncte/voluntar

10 puncte/coordonator

15 puncte/initiator*

*studentul trebuie să dovedească faptul că proiectul este o inițiativă proprie

2.     Impactul proiectului în comunitate

a.      Modul în care proiectul rezolvă o problemă identificată, facilitează un proces/acțiune sau inovează

Cel mult 10 puncte/proiect în funcție de evaluarea comisiei
C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ
a)     Media pe semestrul precedent desfăşurării concursului între 8.00 şi 9.00

b)     Media pe semestrul precedent desfăşurării concursului între 9.00 şi 10.00

5     puncte

 

10  puncte

2020-05-06T13:12:39+00:00
Top