ÎNSCRIERE Examen Disertație Iulie 2020 / 25-26.06.2020!

Astăzi, joi, 25 iunie și mâine, vineri, 26 iunie 2020 (până la ora 12:00) are loc înscrierea pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat – sesiunea IULIE 2020.

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2019-2020, aprobat prin Hotărârea Senatului ASE București nr.76 din 25.05.2020, disponibil spre consultare aici , vă informăm cu privire la următoarele aspecte referitoare la înscrierea în vederea participării la examenul de disertație:

1. Înscrierea pentru susținerea examenului de disertație, la secretariatul facultății și transmiterea pe email a lucrării de disertație, versiunea validată în urma verificării antiplagiat, la departamentul din care face parte conducătorul științific (Departamentul de Marketing) va avea loc în zilele de joi 25.06 și vineri 26.06.2020 (până la ora 12.00 – pagina 14 din Regulamentul mai sus menționat). Vă recomandăm să realizați cât mai rapid înscrierea pentru a avea timpul necesar să primiți confirmarea recepționării mesajului trimis.

2. Lucrarea de disertație va fi trimisă la adresa de email: DepartamentMarketing@mk.ase.ro.

3. Subiectul emailului trebuie să fie scris în mod OBLIGATORIU în acest fel: NUME_PRENUME_DISERTAȚIE_MASTERAT (de exemplu, VASILESCU_COSTEL GEORGE_DISERTAȚIE_RPM (pentru masterat folosiți acronimul acestuia: MMK – Managementul marketingului; CMK – Cercetări de marketing; MCA – Marketing și comunicare în afaceri; MKO – Marketing online; MKS – Marketing strategic; RPM – Relații publice în marketing; CRM – Customer Relationship Management).

4. Lucrarea integrală (care să cuprindă Copertă exterioară, Copertă interioară – am anexat un model al celor două, fișierul Model coperta EXT si INT Disertatie 2020.docx, Cuprins, Introducere, Conținut, Bibliografie, Anexe) ( MODEL COPERTA ) va fi salvată în format *.pdf cu denumirea: NUME_PRENUME_MASTERAT_NUME_PRENUME profesor îndrumător (de exemplu, VASILESCU_COSTEL GEORGE RPM GHEORGHIDIU ȘTEFAN). Lucrarea va fi transmisă ca atașament la emailul cu subiectul mai sus menționat.

5. IMPORTANT! Verificați faptul că fișierul cu lucrarea atașată se poate deschide, este complet, iar conținutul acestuia este același cu cel încărcat pentru verificarea antiplagiat.

6. Descărcați, completați integral, datați și semnați: cererea de înscriere  și Anexa 2 (Declarația privind protecția datelor personale – fișier anexat Anexa 2.pdf). Scanați cele două documente și transmiteți-le prin email (format *.pdf sau *.jpeg/*.jpg), la secretariatul Facultății de Marketing, pe adresa decanat@mk.ase.ro. Vă rugăm ca împreună cu cele două documente (cererea de înscriere și Anexa 2) să ne transmiteți și copia scanată a actului de identitate. Această etapă poate să fie parcursă simultan cu etapa transmiterii lucrării, dar înscrierea este finalizată doar după confirmarea transmiterii lucrării de disertație pe emailul Departamentului de Marketing.

7. Absolvenții din promoțiile anterioare (2019, 2018, etc.), care solicită înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, trebuie să trimită la secretariatul facultății, prin e-mail, la adresa decanat@mk.ase.ro, în același timp cu cererea de înscriere, Anexa 2 și dovada plății taxei de înscriere, copii ale următoarelor documente (în format .*pdf sau *.jpeg/*.jpg, DOAR dacă acestea nu se află deja la secretariatul facultății): diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia); diploma de licență (sau echivalentă) și foaia matricolă/ suplimentul la diplomă– pentru candidații care solicită înscrierea la examenul de disertație; certificatul de naștere; declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe email – Anexa 3, datată și semnată.

8. Lucrările vor fi susținute online (obligatoriu studenții vor avea activată conexiunea audio și video) în perioada 1-3 iulie 2020 pe o platformă care va fi comunicată odată cu afișarea programării susținerilor pe comisii (cel târziu luni, 29 iunie a.c.).

Vă rugăm să urmați întocmai instrucțiunile din acest mesaj și să respectați termenele precizate astfel încât, împreună, să organizăm, participăm și finalizăm în cele mai bune condiții examenul de disertație!

Aceia dintre dumneavoastră care veți susțineți examenul de disertație în sesiunea Septembrie 2020, veți parcurge aceleași etape dar după calendarul de mai jos:

Pentru orice fel de probleme referitoare la înscrierea și desfășurarea examenului de disertație, vă rugăm să ne contactați la adresa decanat@mk.ase.ro.
Vă mulțumim pentru înțelegere și suport, vă dorim o zi bună în continuare și toate cele bune,

2020-06-24T20:51:52+00:00
Top