LISTĂ TAXE ȘI TARIFE

Tarife:

licenţă IF 4000 lei / an
licenţă (programe ID şi IFR): 3500 lei / an
master 5000 lei / an
reprogramare examen: 75 lei/evaluare

Modalități de achitare a taxei

Taxa de școlarizare se poate achita prin:

1. Card BCR emis de ASE
2. Casierii ASE
3. Numerar la toate ghișeele BRD, card BRD, internet banking BRD (BRD net)
4. Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450 – deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775 beneficiar ASE
5. Website – plationline.ase.ro

Taxa se poate achita în cazul când s-a încheiat un contract de prestări servicii între societate și ASE în contul bancar nr. RO77TREZ701504601X000416, deschis la Trezoreria Statului, sector I, cod fiscal 4433775, beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucuresti. Specificați pe formular numele, prenumele și inițiala tatălui (iar pentru doamne neapărat să fie trecut numele cu care sunt înscrise la facultate), descrierea plății (taxa școlarizare facultate, masterat, doctorat, semestru). În acest caz studenții vor prezenta la serviciul financiar al ASE ordinul de plată.

Plățile taxelor de școlarizare făcute prin conturi deschise la diverse bănci sunt luate în considerare numai după intrarea efectivă a banilor în contul ASE.

ATENTIE!

Studenții a căror taxa de școlarizare este suportată de către o societate și care doresc factura fiscală pentru decontare, trebuie să încheie un contract de prestări servicii între societate și A.S.E. Modelul contractului se poate obține de la Oficiul Juridic, situat la sala M04, clădirea Ion Angelescu.

Mai multe informaţii despre taxe şi tarife.