Loading...

Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L T
1. Dreptul contractelor 6 E 1 1 2 Drept
2. Metode si tehnici de analize si predictie în afaceri 6 V 2 1 3 Informatica si cibernetica economica
3. Metodologia cercetarii – dezvoltarii – inovarii 6 V 1 2 3 Informatica si cibernetica economica
4. Microeconomie avansata 6 E 2 2 4 Economie si politici economice
4. Marketing strategic 6 E 1 1 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 7 7 14
5.1 Comunicare in limba romana 1(pentru cetateni straini) 3 V 2 2 Limbi moderne si comunicare in afaceri
 5.2 Comunicare in limba engleza 1 3 V 2 2  Limbi moderne si comunicare in afaceri

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L T
1. Metode avansate de analiza a datelor de marketing 8 E 2 2 4 Marketing
2. Analiza concurentei si strategii competitive 8 E 2 2 4 Marketing
3.1 Tehnologie comerciala 7 E 2 2 4 Business, Stiintele consumatorului si Managementul calitatii
3.2 Management turistic 7 E 2 2 4 Turism si Geografie
4.1 Strategii de comunicare integrata de marketing 7 E 2 2 4 Marketing
4.2 Marketing strategic 7 E 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Analiza mediului de marketing 8 E 2 2 4 Marketing
2. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor in marketing 8 E 2 2 4 Marketing
3. Audit de marketing 7 E 2 2 4 Marketing
4.1 Managementul marcii si dezvoltarii noilor produse 7 E 2 2 4 Marketing
4.2 Managementul canalelor de marketing 7 E 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1.1 Strategii de pret 5 E 2 2 4 Marketing
1.2 Marketingul targurilor si expozitiilor 5 E 2 2 4 Marketing
2. Seminar stiintific 10 V 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C 20 20 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 2 2 22 26
4. Disertatie 10 E Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 40 2 2 22 26

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total