Loading...

Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Strategii de marketing pentru dezvoltare durabila 8 E 2 2 4 Marketing
2. Analiza mediului de marketing E V 2 2 4 Marketing
3. Strategii de comunicare integrata de marketing 8 E 2 2 4 Marketing
4. Marketing ecologic 7 V 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Metode avansate de cercetare de marketing 8 E 2 2 4 Marketing
2. Marketingul comunitatilor locale 8 E 2 2 4 Marketing
3. Responsabilitatea sociala a corporatiei 4 V 1 1 2 Marketing
4. Calitate si satisfactie in servicii 4 V 1 1 4 Marketing
5.1 Strategii si politici pentru dezvoltare regionala 6 E 2 2 4 Economie Agroalimentara si a Mediului
5.2 Economia resurselor naturale 6 E 2 2 4 Economie Agroalimentara si a Mediului
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Marketing relational 6 E 2 1 3 Marketing
2. Marketing global 6 E 2 1 3 Marketing
3. Economia consumului sustenabil 6 E 2 1 3 Marketing
4. Marketing intelligence 6 V 2 2 4 Informatica de gestiune
5.1 Managementul proiectelor europene 6 V 2 1 3 Economia Agroalimentara si a Mediului
5.2 Evaluarea sustenabilitatii proiectelor 6 V 2 1 3 Economia Agroalimentara si a Mediului
Total discipline obligatorii si optionale 30 10 6 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Strategii de marca 5 E 2 2 4 Marketing
2. Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing 10 V 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C 20 20 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 2 2 22 26
4. Disertatie 10 E Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 40 2 2 22 26

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total