Loading...

Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Marketingul serviciilor publice 6 E 1 1 2 Marketing
2. Comportament organizational in administratia publica 6 V 2 1 3 Management
3. Metode avansate de cercetari de marketing 6 E 2 2 4 Marketing
4. Politici publice 6 E 2 2 4 Administratie si management public
5. Responsabilitatea sociala in serviciile publice 6 V 1 2 3 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 3E+2V 8 8 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Strategii de marketing in serviciile publice 6 E 2 2 4 Marketing
2. Studii de fezabilitate si planuri de afaceri 6 E 2 1 3 Management
3.1 Bazele administratiei publice 6 V 2 1 3 Administratie si management public
3.2 Institutii si politici europene 6 V 2 1 3 Administratie si management public
4. Gestiunea sustenabila a organizatiei 6 V 2 1 3 Doctrine economice si comunicare
5. Relatii publice online 6 E 2 1 3 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 3E+2V 10 6 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 10 6 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Comunicarea de marketing in serviciile publice 6 E 2 2 4 Marketing
2. Management strategic in servicii publice 6 E 2 1 3 Management
3. Parteneriat public-privat 6 E 2 1 3 Administratie si management public
4. Managementul calitatii in serviciile publice 6 V 1 2 3 Management
5. Managementul organizatiilor culturale 6 V 2 1 3 Administratie si management public
Total discipline obligatorii si optionale 30 3E+2V 9 7 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 9 7 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Practica de specialitate* 15 C 20* 20 Marketing
2. Seminar stiintific: proiecte aplicate in marketing 10 V 2 2 Marketing
3.1 Marketingul serviciilor de sanatate 5 E 2 2 2 Marketing
3.2 Sisteme inteligente de asistare a deciziilor de marketing 5 E 2 2 2 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 2 2 22 24
4. Disertatie 10 E Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 40 2 2 24 26

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total