Loading...

Marketing și management în serviciile publice

Misiune

Sporirea valorii profesionale a absolvenţilor de învăţământ superior, precum şi a personalului din administraţia publică şi din alte domenii ale serviciilor, prin oferirea unui program multidisciplinar adaptat nevoilor şi cerinţelor de pe piaţa muncii.

Scopul programului

Însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare obţinerii unui avantaj profesional competitiv în domeniul administraţie şi serviciilor publice.

Audienţa vizată

Programul este destinat absolvenţilor cu diplomă de licenţă ce doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele şi competenţele în domeniul managementul şi marketingului în administraţia publică şi în serviciile publice.