Loading...

Constituit în anul 1971, în cadrul ASE Bucureşti, Departamentul de Marketing este astăzi parte integranta a Facultăţii de Marketing. Pe parcursul celor peste patru decenii de existenţă, Departamentul de Marketing s-a dezvoltat şi a dobândit o valoroasă experienţă şi recunoastere în mediului universitar şi de afaceri din ţara noastră.

Primul curs de marketing din România a fost inclus în planul de învătământ al A.S.E. Bucureşti în anul universitar 1971/1972. Acest eveniment a fost o premieră atât pentru ţara noastră, cât şi pentru Europa de sud-est.

Repere organizatorice

Aparitia şi evoluţia Catedrei de Marketing au fost determinate de nevoia întreprinderii de a cunoaste mediul economico-social, de a anticipa şi răspunde nevoilor şi asteptarilor clienţilor efectivi şi potenţiali, asigurând implicit maximizarea profitului organizaţiei şi îndeplinirea altor obiective ale acesteia.

Existenta Catedrei de Marketing a fost marcată de schimbări de natură administrativ-organizatoric&#;, mutaşii care au reflectat locul şi rolul acordate marketingului în cadrul societăţii românesti, de universitari şi de întreprinderi, precum şi contextul socio-politic românesc.

O privire retrospectiva asupra evoluţiei administrativ-organizatorice a Catedrei de Marketing permite reliefarea urmatoarele momente:

Anul 1971. Înfiintarea Catedrei de Marketing, ca parte componenta a Faculta#ii de Comerţ.

Anul 1973. Departamentul de Marketing şi Catedrade Economie a Comerţului Interiorfuzioneaza, rezultând o noua entitate, Catedrade Comerţ-Marketing.

Anul 1985. În contextul reducerii numarului de catedre din ASE, are loc contopireaCatedrei de Comerţ-Marketing şi Catedrei de Merceologie. Este creata catedra hibrid de Comerţ şi merceologie, având în componenta saColectivul de Marketing.

Anul 1990. Este reconsiderat procesul de constituire şi functionare a catedrelor din ASE. Devine astfel posibila refacerea Departamentului de Marketing şi redobândireaunei pozitii semnificative în învatamântul superior economic românesc.

Anul 2003. Departamentul de Marketing devine nucleul în jurul caruiaeste creataFacultatea de Marketing, din ASE Bucureşti.

Personalitati

Evolutia Departamentului de Marketing a fost marcată de initiaţivele manageriale, de contribuţiile didactice şi ştiinţifice ale unor prestigiosi sefi de departament şi profesori universitari. Totodata, prin realizările în domeniul marketingului, ale tuturor membrilor săi, Departamentul aavut un rol major în dezvoltarea scolii românesti de marketing.

La conducerea Departamentului de Marketing, s-au succedat urmatorii specialisti recunoscuti, în domeniul marketingului:

Profesor universitar doctor Constantin Florescu

Destinul sau a fost legat de cel al Departamentului de Marketing, începând chiar de la înfiintare aacesteia, în anul 1971. Reputatul profesor s-a aflat la conducerea departamentului în perioada 1971-1983, precum şi în perioada 1990-1995.

Mentor al  numeroaselor generatii de studenţi care au absolvit Academia de Studii Economice, prof. univ. dr. Constantin Florescu a fost totodata cel ce a creat şi dezvoltat colectivul Catedrei de Marketing, care a contribuit la formarea ca specialisti în marketing, a tinerelor cadre didactice care s-au alaturat catedrei în perioada1990-1995.

Sub atenta sa coordonare, specializarea marketing s-a dezvoltat în cadrul planurilor de învatamânt destinate studenţilor din ASE Bucureşti. Au fost introduse noi discipline focalizate pe arii specializate ale marketingului.

Reputat dascal cu o inegalabila rigurozitate şi capacitate analitica, prof. univ. dr. Constantin Florescu a fost distins de doua ori cu premii, de Academia Româna. Astfel, alaturi de ceilalti membri ai colectivului de autori, profesorul Florescu aprimit premiul “Virgil Madgearu” al Academiei Române, pentru lucrarea intitulata”Marketing” (publicata de Marketer, în anul 1992) pe care a coordonat-o şi la care au participat membri ai colectivului catedrei.

Omagiem şi pe aceasta cale, pe omul şi profesorul Constantin Florescu, cel care apus bazele scolii românesti de marketing, personalitate remarcabilă, ce va ramâne mereu vie în memoriacelor care l-au conoscut îndeaproape şi aabsolventilor ASE.

Profesor universitar doctor Virgil Balaure

În anul 1995, la conducerea Catedrei de Marketing, a fost ales prof. univ. dr. Virgil Balaure. Contributia sa la dezvoltarea catedrei s-a concretizat atât în plan didactic, cât şi ?tiinţific, în perioada1995-2004.

Una dintre cele mai importante initiative aprof. dr. Virgil Balaure este creareacolectiei Bibliotecade Marketing, rezultat al parteneriatului dintre Departamentul de Marketing şi EdituraUranus. Aceastacolectie areunit, începând din anul 2001, Lucrări referitoare la domeniul marketingului şi ladiferite arii specializate: business-to-business marketing, Cercetări de marketing, comportamentul consumatorului, comunicareaîn marketing, gestiunea fortelor de vânzare, logistica, marketing agroalimentar, marketing direct, marketing Internaţional, marketingul serviciilor, marketing social-politic, marketing strategic, marketing şi comunicare în sport, sisteme informatice de marketing.

Totodata, prof. univ. dr. Virgil Balaure asustinut creareaprogramului de masterat Marketing şi Comunicare în AfaceriOportunitateasi utilitatea acestui demers au fost confirmate de numarul mare de masteranzi care au urmat acest program, începând în anul universitar 2000/2001. În perioada2002-2004, programul aînregistrat 471 absolvenţi.

Un alt aport major la dezvoltarea învatamântului de marketing este initiaţiva crearii Facultăţii de Marketing, în cadrul Academiei de Studii Economice, pornind de la experienţă si realizarile Catedrei de Marketing. Domeniu distinct al activitatii organizaţiilor, functie integratoare lanivelul întreprinderii şi în relatiaacesteiacu mediul dinamic al pietei, marketingul adobândit astfel un statut distinct şi în cadrul învatamântului superior economic.

În perioada1983-1990, colectivul de specialisti în marketing din cadrul Catedrei Comerţ-Merceologie şi-a desfăsurat activitatea sub conducerea profesorului universitar doctor Vasile Mericioiu.

Din anul anul 2004 , seful Catedrei de Marketing este profesor universitar doctor Razvan Zaharia.

Din colectivul Catedrei de Marketing fac parte profesori recunoscuţi pentru activitatea lor (prezentaţi, în continuare, în ordine alfabetica): prof. univ. dr. Virgil Balaure (conducator de doctorat), prof. univ. dr. Stefan Boboc (conducator de doctorat), prof. univ. dr. Iacob Caţoiu (conducator de doctorat), prof. univ. dr. Iuliană Cetină, prof. univ. dr. Valerică Olteanu (conducator de doctorat), prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop (conducator de doctorat), prof. univ. dr. Nicolae Teodorescu.

Formarea de specialisti în domeniul marketingului

Dupa anul 1990, marketingul devine o specializare universitară distinctă în Academia de Studii Economice Bucureşti, ca rezultat al activitaţii sustinute desfasurate de conducerea si membrii Catdrei de Marketing.

În cadrul ASE Bucureşti, prima promoţie de specialisti în marketing din România obtine Diplomade licenţa în anul 1995, în cadrul Facultăţii de Comerţ.

Primul program de studii aprofundate debuteaza sub denumirea”Sisteme de Marketing“, în anul 1995.

Portofoliul de discipline de profil s-a diversificat substanţial. În anul 2004, acest portofoliu include urmatoarele discipline:

Marketing Cercetări de marketing
Tehnici promotionale Studiul comporamentului consumatorului
Marketingul International Marketingul serviciilor
Marketingul agroalimentar Business-to-business marketing
Marketing social-politic Programe aplicative de marketing
Logistica Sisteme informatice in marketing
Previziuni de marketing Gestiunea fortelor de vanzare
Marketing turistic Marketing financiar-bancar
Marketing direct Analiza mediului de marketing
Cibermarketing Cercetarea Pietelor Internationale
Relatii publice Cercetari calitative de marketing
Marketing strategic Marketingul intreprinderilor mici si mijlocii
Simulari de marketing Analiza informatiilor in marketing

În anul 1998, sunt create doua trasee distincte în cadrul specializarii Marketing a Facultaţii de Comerţ, respectiv “Politici de Marketing” şi “Cercetări de Marketing” . Noile planuri de învătământ includ discipline predate în premierăîn învatamântul universitar de specialitate din România.

Primul program de masterat în Marketing al Catedrei de Marketing debuteaza în anul universitar 2000/2001, sub denumirea”Marketing şi Comunicare în Afaceri “.

În cadrul Facultăţii de Marketing, este recunoscut începând din anul universitar 2003/2004, Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing, care reuneste experienta cadrelor didactice ale Catedrei de Marketing.

Ca răspuns la cerinţele manifestate la nivelul pieţei romnânesti şi în concordanţa cu tendinţele de pe piaţa internăţionala, Facultatea de Marketing şi Departamentul de Marketing au diversificat gamade programe de masterat, prin oferirea a trei noi programe profesionale, respectiv “Relaţii publice în marketing“, “Marketing strategic” şi “Marketing şi integrare europeană“, începând din anul universitar 2004/2005