Ca urmare a numărului de studenți care din motive obiective nu au putut depune dosarele de bursă socială pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 în termenul stabilit în Calendarul Studentului pentru anul universitar 2021-2022, astăzi a fost aprobată în ședința Biroului Consiliului de Administrație prelungirea perioadei de depunere a dosarelor sociale pentru toți anii de studiu, la programele de studii universitare de licență și masterat, cu respectarea următorului calendar:
31 martie – 2 aprilie 2022 (până la ora 16:00) – Transmiterea, în format electronic, la adresa de email burse@mk.ase.ro a dosarelor pentru obținerea burselor sociale;
6 aprilie 2022 – Afișarea pe pagina www.webstudent.ase.ro a listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale;
Menționăm faptul că această etapă este dedicată exclusiv studenților care nu au putut depune în timp util dosarele de bursă socială. Documentele necesare și criteriile de acordare sunt cele stabilite în Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022.