Practică

Practică de specialitate în Facultatea de Marketing Anul universitar 2023-2024

Studenții din anul II și III, nivel licență pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

  • Ghid de practică – licență
  • Caiet de practică  RO/EN – licență
  • Fișa de observare, Raport de evaluare, Adeverință finalizare stagiu de practică RO/EN – licență
  • * Conform art. 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate, convențiile de practică și anexele aferente se încheie înaintea desfăşurării activităţii, de obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea. Convenţiile sau adeverinţele de angajare se semnează olograf sau cu semnătură electonică calificată bazată pe certificate emise de operatori autorizați și se depun fizic la secretariatele facultăţilor.

Studenții din anul II, nivel masterat pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

  • Ghid de practică – masterat
  • Caiet de practică RO/EN – masterat
  • Fișa de observare, Raport de evaluare, Adeverință finalizare stagiu de practică RO/EN – masterat
  • * Conform art. 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate, convențiile de practică și anexele aferente se încheie anticipat desfăşurării activităţii, de obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul de practică, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea. Convenţiile sau adeverinţele de angajare se semnează olograf sau cu semnătură electonică calificată bazată pe certificate emise de operatori autorizați și se depun fizic la secretariatele facultăţilor.

Persoane responsabile cu organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Facultății de Marketing în anul universitar 2023-2024:

  • Prodecan responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: conf. univ. dr. Carmen ACATRINEI
  • Membru al Consiliului departamentului de Marketing responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: prof. univ. dr. Mihai Ioan ROȘCA

Cadre didactice responsabile de evaluarea stagiilor de practică desfășurate de către studenți și masteranzi în anul universitar 2023-2024:

Specializare Grupa Cadru didactic
Marketing 1723 Alin Stancu
Marketing 1724 Alin Stancu
Marketing 1725 Daniela Ioniță
Marketing 1726 Daniela Ioniță
Marketing 1727 Mihai Roșca
Marketing 1728 Andreea Pachițanu
Marketing 1729 Andreea Pachițanu
Marketing 1730 Loredana Popescu
Marketing 1731 Camelia Kailani
Marketing 1732 Mihai Roșca
Marketing 1733 Lucian Onișor
Marketing 1734 Mara Ploeșteanu
Marketing 1735 Mara Ploeșteanu
Marketing 1736 Mara Ploeșteanu
Marketing 1737 Camelia Kailani
Marketing IF (în limba română) – Restanțieri* 1727 Mihai Roșca
Marketing (în limba engleză) 1738 Camelia Kailani
Marketing (în limba engleză) 1739 Andreea Pachițanu
Marketing (în limba engleză) – Restanțieri* 1738 Camelia Kailani
Marketing (frecvență redusă) 1758 Mirela Turkes
Marketing (frecvență redusă) 1759 Mirela Turkes
Marketing (frecvență redusă) – Restanțieri* 1758 Mirela Turkes
Marketing (la distanță) 1766 Lucian Onișor
Marketing (la distanță) 1767 Lucian Onișor
Marketing (la distanță) – Restanțieri* 1766 Lucian Onișor
Cercetări de marketing 2CM1 Daniel Moise
Marketing Online 2MO1 Carmen Acatrinei
2MO2 Carmen Acatrinei
2MO3 Carmen Acatrinei
Marketing și comunicare în afaceri 2MCA1 Ioana Popescu
2MCA2 Mihai Roșca
Marketing strategic 2MS1 Florin Ionescu
Relații publice în marketing 2RPM1 Daniel Moise
Managementul relațiilor cu clienții 2MRC1 Andrei Popescu