Loading...

Practică de specialitate în Facultatea de Marketing Anul universitar 2022-2023

Studenții din anul II și III, nivel licență pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

  • Ghid de practică – licență
  • Caiet de practică  RO/EN – licență
  • Fișa de observare,Raport de evaluare, Adeverință finalizare stagiu de practică RO/EN – licență
  • * Conform art. 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate, convențiile de practică și anexele aferente se încheie anticipat desfășurării activității, de obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea!

Studenții din anul II, nivel masterat pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

  • Ghid de practică – masterat
  • Caiet de practică RO/EN – masterat
  • Fișa de observare, Raport de evaluare, Adeverință finalizare stagiu de practică RO/EN – masterat
  • * Conform art. 11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate, convențiile de practică și anexele aferente se încheie anticipat desfășurării activității, de obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea!

Persoane responsabile cu organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Facultății de Marketing în anul universitar 2022-2023:

  • Prodecan responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: conf. univ. dr. Carmen ACATRINEI
  • Membru al Consiliului departamentului de Marketing responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: prof. univ. dr. Mihai Ioan ROȘCA

Găsiți oportunități de practică / internship / locuri de muncă oferite de partenerii noștri la adresa: www.mk.ase.ro/parteneri

 

Cadre didactice responsabile de evaluarea stagiilor de practică desfășurate de către studenți și masteranzi în anul universitar 2022-2023:

Specializare Grupa Cadru didactic
Marketing 1721 Alin Stancu
Marketing 1722 Alin Stancu
Marketing 1723 Alin Stancu
Marketing 1724 Andreea Orîndaru
Marketing 1725 Andreea Orîndaru
Marketing 1726 Mara Ploeșteanu
Marketing 1727 Mara Ploeșteanu
Marketing 1728 Daniela Ioniță
Marketing 1729 Daniela Ioniță
Marketing 1730 Andreea Pachițanu
Marketing 1731 Andreea Pachițanu
Marketing 1732 Loredana Popescu
Marketing 1733 Loredana Popescu
Marketing (în limba engleză) 1734 Camelia Kailani
Marketing (în limba engleză) 1735 Camelia Kailani
Marketing (frecvență redusă) 1754 Mirela Turkes
Marketing (frecvență redusă) 1755 Mirela Turkes
Marketing (la distanță) 1763 Corina Bunghez
Marketing (la distanță) 1764 Lucian Onișor
Marketing (la distanță) 1765 Lucian Onișor
Cercetări de marketing CMK 10 Daniel Moise
Managementul marketingului MMK 11 Florin Ionescu
Marketing Online MKO 12 Carmen Acatrinei
MKO 13 Carmen Acatrinei
MKO 14 Carmen Acatrinei
Marketing și comunicare în afaceri MCA 15 Ioana Popescu
MCA 16 Violeta Rădulescu
Marketing strategic MKS 17 Alin Stancu
Relații publice în marketing RPM 18 Daniel Moise
Managementul relațiilor cu clienții CRM 19 Andrei Popescu