Loading...

Practică de specialitate în Facultatea de Marketing Anul universitar 2021-2022

Studenții din anul II și III, nivel licență pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

Studenții din anul II, nivel masterat pot consulta documentele privind desfășurarea stagiilor de practică aici:

Studenții și masteranzii Facultății de Marketing pot beneficia de sprijin în identificarea partenerului de practică prin intermediul proiectelor de practică Future Stars (https://mk.ase.ro/futurestars/) sau Young-Pro (https://www.young-pro.ro/).

Persoane responsabile cu organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Facultății de Marketing în anul universitar 2021-2022:

  • Prodecan responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: conf. univ. dr. Carmen ACATRINEI
  • Membru al Consiliului departamentului de Marketing responsabil de organizarea și desfășurarea practicii de specialitate: prof. univ. dr. Mihai Ioan ROȘCA

Cadre didactice responsabile de evaluarea stagiilor de practică desfășurate de către studenți și masteranzi în anul universitar 2021-2022:

Specializare Grupa Cadru didactic
Specializare Grupa Cadru didactic
Marketing (în limba engleză) 1733 Andrei Popescu
Marketing (în limba engleză) 1734 Andrei Popescu
Marketing (în limba engleză) 1735 Andrei Popescu
Marketing 1720 Lucian Onișor
Marketing 1721 Lucian Onișor
Marketing 1722 Lucian Onișor
Marketing 1723 Violeta Rădulescu
Marketing 1724 Violeta Rădulescu
Marketing 1725 Andreea Orîndaru
Marketing 1726 Andreea Orîndaru
Marketing 1727 Andreea Orîndaru
Marketing 1728 Mara Ploeșteanu
Marketing 1729 Mara Ploeșteanu
Marketing 1730 Daniel Moise
Marketing 1731 Daniel Moise
Marketing 1732 Daniel Moise
Marketing 1757 Camelia Kailani
Marketing 1758 Camelia Kailani
Marketing 1765 Alin Stancu
Marketing 1766 Alin Stancu
Marketing 1767 Loredana Popescu
Marketing 1768 Loredana Popescu
Cercetări de marketing Florin Ionescu
Managementul marketingului Ioana Popescu
Marketing și comunicare în afaceri Daniel Moise
Marketing Online Carmen Acatrinei
Relații publice în marketing Mihaela Constantinescu
Marketing strategic Ionel Dumitru
Managementul relațiilor cu clienții Ștefan Căescu