Jurnale

Revista Română de Marketing

Revista Română de Marketing, publicatie de nivel ştiintific din România, a fost fondată în iunie 2006 şi a reuşit să aducă, de la început, în paginile sale, opiniile unor reputati specialişti din tară şi din străinătate.

Revista are o aparitie trimestrială, pe suport de hârtie şi în format electronic.

Acreditare şi indexare:
– Consiliul National al Cercetării ştiintifice din învătământul Superior (B+).
– Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Marketing, editia 12.
– EBSCO host (Academic Search Complete).
– Index Copernicus (Journal Master List).
– ProQuest (ABI/INFORM Global).

Continutul variantei online poate fi accesat pe bază de abonament sau prin intermediul bazei de date Rosetti International.

Revista de Marketing Online

Revista de Marketing Online (RMkO) este o publicaţie editată de către Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în colaborare cu Editura Uranus. RMKO este un jurnal academic, adresat atât comunităţii universitare, cât şi practicienilor şi analiştilor din mediul de afaceri. Articolele apărute promovează toate domeniile care intră în sfera de interes a marketingului, prioritate fiind însă acordată temelor legate de marketingul specific noilor medii de comunicaţie şi interacţiune specifice societăţii post-Industriale.

Revista are o periodicitate trimestrială şi este editat de către o echipă de specialişti în marketing români şi străini, a căror activitate include publicarea unui număr impresionant de cărţi de referinţă în domeniul marketingului, publicarea de articole în cele mai prestigioase reviste din lume şi de prelegeri academice în cele mai importante locuri din lume.

Revista de Marketing Online este distribuită gratuit cititorilor interesaţi din întreaga lume prin intermediul site-ului său. De asemenea, articolele pot fi găsite prin intermediul bazei de date internaţionale RePEc şi hiperlegăturile externe către articolele publicate pe site sunt binevenite.

Management & Marketing

În curând …