CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI DE MARKETING

Director Departament

Conducerea Departamentului de Marketing este realizată de catre un colectiv ce include directorul de departament şi 4 cadre didactice care formează Consiliul Departamentului de Marketing.

profesor universitar
dr. Laurențiu Dan ANGHEL
langhel@ase.ro

Consiliul Departamentului de Marketing

profesor universitar
dr. Alina FILIP
alina.filip@mk.ase.ro

conferențiar universitar
dr. Daniel
 MOISE
moisedaniel@mk.ase.ro

 

profesor universitar
dr. Mihai Ioan
ROȘCA
mirosca@ase.ro

profesor universitar
dr. Diana Maria
VRÂNCEANU