MARKETER CLUB

Marketer Club a fost creat în anul 1997, din inițiativa studenților de la Specializarea Marketing, sub îndrumarea Catedrei de Marketing , din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Obiectivul general al clubului este promovarea marketingului atât în mediul universitar, cât şi în afara acestuia, ca şi facilitarea contactului dintre mediul universitar şi cel profesional.

De ce Marketer Club?

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

  • Sunteti student(ă) la Facultatea de Marketing?
  • Obiectivul principal în privința propriei cariere este să deveniți un manager, un specialist sau un consultant recunoscut şi apreciat, în domeniul marketingului?
  • Sunteți interesat(ă) să participați la dezbateri şi evenimente pe teme actuale de marketing?
  • Doriți să cunoasteti personalități din domeniul marketingului, din România, şi de pe plan internațional?
  • Vreți să realizați proiecte de marketing împreună cu alți studenți ai Facultăţii de Marketing, ai altor facultăți din ASE şi specialisti de prestigiu?

Răspunsurile afirmative la aceste întrebări ne îndreptățesc să vă invităm să deveniți membru al Marketer Club.

Activitatea

Printre activitățile desfășurate de Marketer Club se înscriu următoarele:

  • Organizarea de conferințe;
  • Editarea revistei Marketer Club;
  • Organizarea de programe de training pentru studenți;
  • Realizarea de studii de piață.

Exemple de proiecte ale Marketer Club

Un exemplu de proiect la realizarea căruia au fost implicați membrii Marketer Club este organizarea şi desfășurarea concursului Echipa Campioana , în anul universitar 2003-2004. Acest concurs a avut loc în contextul relațiilor de parteneriat dintre Coca-Cola HBC România şi Facultatea de Marketing.

Un alt exemplu de proiect este studiul de piață realizat de Mercury Research şi Marketer Club, în anul 2004. În cooperare cu bine cunoscuta companie de Cercetări de piață, membrii Marketer Club au realizat studiul “Perceptii şi atitudini ale studentilor economisti privind piata locurilor de munca din România”. Această cercetare face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat “Hotărăște-te, construiește-ți cariera”, inițiat de Marketer Club.