Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Marketing 5 E 2 2 4 Marketing
2. Psihologie socială 4 V 2 2 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
3. Informatică 5 V 2 2 4 Informatică si Cibernetică Economică
4. Matematică 5 E 2 2 4
5. Microeconomie 5 E 2 2 4 Economie si politici
6. Introducere in metodologia cercetării 4 V 1 1 2 Marketing
7. Educatie fizică si sport 2 C 2 2 Educatie Fizica
8. Limba engleza 2 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 11 13 24
TOTAL 30 11 13 24

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Macroeconomie 5 E 2 2 4 Economie si Politici Economice
2. Introducere in contabilitate 4 E 2 2 4 Contabilitate, Audit si Analiza Economica
3. Statistica 5 V 2 2 4 Statistica si Econometrie
4. Design si estetica 4 V 2 1 3 Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
5. Cercetări de marketing 5 E 2 2 4 Marketing
6. Management 5 E 2 2 4 Management
7. Educatie fizică si sport 2 C 2 2 Educatie Fizica
8. Limba engleza 2 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 12 15 25
TOTAL 30 12 15 25

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Comportamentul consumatorului 4 E 2 1 3 Marketing
2. Sisteme informatice de marketing 4 V 2 1 3 Marketing
3. Comunicare de marketing 4 E 2 1 3 Marketing
4.1 Mărfuri alimentare si securitatea consumatorului 4 E 1 1 2 Business, Stiin?ele Consumatorului ?i Managementul Calita?ii
4.2. Fundamentele ?tiin?ei mărfurilor 4 E 1 1 2 Business, Stiin?ele Consumatorului ?i Managementul Calita?ii
4.3 Tehnologie hotelieră ?i de restaurant E 1 1 2 Turism si Geografie
5. Finan?e 4 E 2 2 4 Finan?e
6. Econometrie 4 E 2 2 4 Statistica si Econometrie
7.1. Comer? interna?ional 4 E 2 1 3 Relatii Economice Internationale
7.2. Economie mondiala 4 E 2 1 3 Relatii Economice Internationale
7.3. Negocierea ?i tehnica opera?iunilor de comer? exterior 4 E 2 1 3 Relatii Economice Internationale
8. Limba engleza 2 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
9. Educatie fizică si sport 2 C 2 2 Educatie Fizica
TOTAL obligatorii optionale 30 13 11 24
10. Comunicare in limba romana 1 (pentru cetateni straini) 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Comunicare in limba franceza 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
12. Comunicare in limba germana 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
13. Comunicare in limba spaniola 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
14. Comunicare in limba rusa 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
15. Comunicare in limba italiana 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
16. Comunicare in limba turca 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
17. Comunicare in limba japoneza 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
18. Comunicare in limba chineza 1 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
19. Comunicare corporativa 4 V 2 2 4 Doctrine Economice si Comunicare
20. Competitie si competitivitate 4 V 2 2 4 Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
21. Economie publica 4 V 2 1 3 Economie si Politici Economice
22. Birotica profesionala 4 V 2 2 4 Informatica si Cibernetica Economica
23. Statistica populatiei 4 V 2 2 4 Statistica si Econometrie

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Logistica 4 E 2 1 3 Marketing
2. Dreptul afacerilor 4 V 2 2 4 Drept
3. Analiza informatiilor de marketing utilizand S.P.S.S. 3 E 1 2 3 Marketing
5.1 Economie europeană 3 V 1 1 2 Economie ?i Politici economice
5.2 Geografia economiei mondiale 3 V 1 1 2 Turism si Geografie
5.3 Istoria gandirii economice 3 V 1 1 2 Doctrine Economice si Comunicare
6 Matematici aplicate in marketing 3 E 1 1 2 Matematici Aplicate
7.1 Managementul resurselor umane 3 E 2 1 3 Management
7.2 Managementul proiectelor 3 E 2 1 3 Management
7.3 Managementul IMM-urilor 3 E 2 1 3 Management
8. Limba engleza 2 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
9. Tehnologii Office in marketing 2 V 1 1 2 Informatica de Gestiune
10. Practică de specialitate* 3 C 30 30 Marketing
TOTAL obligatorii si optionale 30 12 12 30 24
10. Comunicare in limba romana 2 (pentru cetateni straini) 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Comunicare in limba franceza 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
12. Comunicare in limba germana 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
13. Comunicare in limba spaniola 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
14. Comunicare in limba rusa 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
15. Comunicare in limba italiana 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
16. Comunicare in limba turca 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
17. Comunicare in limba japoneza 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
18. Comunicare in limba chineza 2 4 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
19. Cultura antreprenoriala 4 V 2 2 4 Economie si Politici Economice
20. Sondaje si anchete statistice 4 V 2 2 4 Statistica si Econometrie
21. Modele regionale de economie 4 E 2 2 4 Economie si Politici Economice
22. Psihologia emotiilor si publicitatea 4 V 2 2 4 Filosofie si Stiinte Socioumane

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

       Plan de învățământ anul de studiu 3, semestrul 1, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Marketingul serviciilor 4 E 2 1 3 Marketing
2. Marketing international 4 E 2 1 3 Marketing
3. Relatii publice 4 E 2 1 3 Marketing
4 Tehnici de vanzare 3 E 2 1 3 Marketing
5 Proiecte de marketing 3 V 2 2 Marketing
6 Marketing direct 4 V 2 1 3 Marketing
7 Instrumente software pentru proiecte de marketing 4 V 1 2 3 Informatica de Gestiune
8.1 Marketing in asigurări 2 V 1 1 2 Marketing
8.2 Marketing antreprenorial 2 V 1 1 2 Marketing
8.3 Marketingul evenimentelor 2 V 1 1 2 Marketing
9. Limba engleză 5 2 V 2 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 12 12 24
10. Terminologie si traducere economica in limba franceza 1 4 V 4 4 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Economie regionala 4 V 2 2 4 Economie si Politici Economice
12. Istoria europeana si a Uniunii Europene 4 V 2 2 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
13. Comunicare si cultură organizatională 4 V 2 2 4 Doctrine Economice si Comunicare
14. Management intercultural 4 V 2 2 4 Departamentul Administrarea Afacerilor – UNESCO
15. Asigurari si Reasigurari 4 V 2 2 4 Finante
16. Baze de date 4 V 2 2 4 Informatica si Cibernetica Economica

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

       Plan de învățământ anul de studiu 3, semestrul 2, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct. credit Forma verificare Nr ore pe sapt  Departament
C S L T
1. Marketing social-politic 4 E 2 1 3 Marketing
2. Business to business marketing 4 E 2 1 3 Marketing
3. Tehnici avansate pentru cercetarile de marketing 4 V 2 1 3 Marketing
4 Marketing in turism 3 E 2 1 3 Marketing
5 Cybermarketing 4 E 2 1 3 Marketing
6.1 Marketing sportiv 3 V 1 1 2 Marketing
6.2 Marketing financiar-bancar 3 V 1 1 2 Marketing
6.3 Marketing cultural 3 V 1 1 2 Marketing
7 Multimedia 3 E 1 1 2 Informatica si Cibernetica Economica
8. Marketing agroalimentar 3 E 2 1 3 Marketing
9. Limba engleză 6 2 V 1 1 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 14 9 23
10. Terminologie si traducere economica in limba franceza 2 4 V 4 4 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Economia muncii 4 V 2 2 4 Economie si Politici Economice
12. Tehnici de colectare si de redactare a informatiei economice in presă 4 V 2 2 4 Doctrine Economice si Comunicare
13. Sociologia consumatorului 4 V 2 2 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
14. Epistemologie 4 V 2 2 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
15. Teoria jocurilor 4 V 2 2 4 Informatica si Cibernetica Economica

Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.