Conducerea Facultății de Marketing

Loading...

Conducerea Facultății de Marketing este exercitată de catre Decanatul Facultății de Marketing alcătuit din 1 decan și 3 prodecani, respecitv Consiliul Facultății de Marketing alcătuit din 17 cadre didactice și 6 reprezentanți ai studenților.

DECAN
Facultatea de Marketing

profesor universitar
dr. Ioana Cecilia POPESCU
ioana.popescu@mk.ase.ro

DECANATUL FACULTĂŢII DE MARKETING

profesor universitar
dr. Ștefan Claudiu CĂESCU
stefancaescu@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Mihai Cristian
 ORZAN
mihai.orzan@ase.ro

provesor universitar
dr. Mihai Ioan ROȘCA
mirosca@ase.ro

CONSILIUL FACULTĂȚII DE MARKETING

profesor universitar
dr. Laurențiu Dan ANGHEL
langhel@ase.ro

profesor universitar
dr. Ștefan Claudiu
CĂESCU
stefancaescu@mk.ase.ro

conferentiar universitar
dr. Alina Ștefania CHENIC
alina.cretu@economie.ase.ro

lector universitar
dr. Costin
 CIORA
costin.ciora@cig.ase.ro

conferențiar universitar
dr. Mihaela
CONSTANTINESCU
mihaela.constantinescu@mk.ase.ro

conferențiar universitar
dr. Mirela DIACONESCU

profesor universitar
dr. Ionel DUMITRU
ionel.dumitru@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Alina FILIP
alina.filip@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Mihai Cristian
 ORZAN
mihai.orzan@ase.ro

profesor universitar
dr. Ioana Cecilia
POPESCU
ioana.popescu@mk.ase.ro

conferențiar universitar
dr. Maria Loredana
POPESCU
maria.popescu@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Roxana
PROCOPIE

provesor universitar
dr. Mihai Ioan
ROȘCA
mirosca@ase.ro

profesor universitar
dr. Călin Petrică
VEGHEȘ
calin.veghes@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Alin
STANCU
alinstancu@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Diana Maria
VRÂNCEANU
diana.vranceanu@mk.ase.ro

profesor universitar
dr. Răzvan
ZAHARIA
rzaharia@ase.ro

STUDENȚI

Student
Berbece ȘTEFAN

Studentă
Pătrășcoiu ALEXANDRA

Student
George ANDREI ALEXANDRU

Studentă Marketing
Ana-Ruxandra NEACȘU

Student
Constantin-Daniel PESTREA

Studentă
Delia VRANCEANU