Loading...

Contribuţii valoroase la dezvoltarea Marketingului în România

Aparitia şi dezvoltarea marketingului în România este strâns legata de contributiile ştiinţifice ale colectivului de specialisti format, în timp, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Acest aport a fost amplificat şi potenţat prin crearea mai întâi a Departamentului de Marketing , şi ulterior, a Facultăţii de Marketing. Activitatile didactice şi de cercetare desfasurate, lucrarile elaborate şi evenimentele organizate reflecta preocuparea specialistilor din ASE de a contribui la dezvoltarea scolii românesti de marketing.

Facultatea de Marketing a fost înfiinţată în anul 2003 prin Hotărârea de Guvern şi reprezintă un moment important în dezvoltarea marketingului românesc, aceasta fiind prima şi singura facultate de profil din ţară. Înfiinţarea are la bază o îndelungată experientă dobândită de Departamentul de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti.

1971

Departamentul de Marketing a fost constituit în cadrul ASE, în anul 1971 . Renumele sau este legat de numeroase premiere pe plan national şi international:

 • Primele cursuri de marketing introduse în planurile de învatamânt din România, au fost cele din cadrul ASE Bucureşti.:“Marketing” şi “Marketing – conjunctura şi prospectarea pietelor internationale de marfuri” . Ele au reprezentat o premiera nu numai pentru tara noastra, ci şi pentru Europa Centrala şi de Est.

1975

Primul manual universitar românesc în domeniu , sub titlul “Marketing”, este publicat în 1975, la Editura Didactică şi Pedagogica. Din colectivul de autori, coordonat de regretatul şi apreciatul profesor Constantin Florescu, au facut parte: D. Patriche, R. Emilian, V. Danciu, N. Al. Pop, V. Adascalitei, Gh. Dumitru şi M. Ispasescu.

1978

 • Paleta de cursuri s-a dezvoltat treptat, astfel încât, în anul 1978, în cadrul ASE, erau predate urmatoarele cursuri de specialitate: Marketing , Marketing – conjunctura şi prospectarea pietelor internationale de marfuri, Metode de cercetare a pietei ,Marketing industrial.

1981

 • Lucrarea de referinta “Marketing” este elaborata în anul 1981, sub coordonarea profesorului Constantin Florescu, de un colectiv de autori constituit din Al. Zamfir, D. Patriche, V. Balaure, I. Catoiu, V. Danciu, R. Emilian, N. Al. Pop, V. Olteanu şi G. Stanciulescu.

1983

 • Prima participare româneasca la Conferinta Anuala a AMA – Asociatia Americana de Marketing a avut loc în anul 1983, prin prezentarea comunicarii ştiinţifice “Marketingul în România – teorie şi practica”, de profesorii Constantin Florescu şi Iacob Catoiu.

1990

Dupa anul 1990 , învatamântul universitar de marketing cunoaste o evolutie ascendenta în România. La nivelul ASE Bucureşti şi al Catedrei de Marketing, dovezile sunt multiple:

 • Recunoasterea marketingului ca specializare universitara distincta .

1992

 • Decernarea premiului “Virgil Madgearu” al Academiei Române , pentru anul 1992, lucrarii “Marketing”, elaborata de un colectiv de autori ai Catedrei de Marketing, coordonat de profesorul Constantin Florescu, din care fac parte V. Balaure, St. Boboc, I. Catoiu, V. Olteanu, N. Al. Pop.
 • Dezvoltarea specializarii Marketing prin diversificarea portofoliului de discipline de profil, prin includerea unor discipline în premiera în România. În anul 1995, în cadrul specializarii Marketing, sunt predate urmatoarele discipline: Bazele marketingului, Cercetări de marketing, Tehnici promotionale, Studiul comportamentului consumatorului, Marketing international, Marketingul serviciilor, Marketing industrial, Agromarketing, Marketing social-politic, Logistica marfurilor.

1995

 • Prima promotie de specialisti în marketing (cu specializarea marketing ) din România obtine diploma de licenta în anul 1995, în cadrul Facultăţii de Comerţ din ASE Bucureşti.
 • Primul program de studii aprofundate debuteaza sub denumirea ” Sisteme de Marketing “, în anul 1995. Planul de învatamânt adaugă noi cursuri: Comunicatia în marketing, Logistica marfurilor, Marketing social-politic, Marketing comparat, Metode şi modele în marketing, Sisteme expert în marketing .
 • Conferinta Internationala dedicata aniversarii a “25 de ani de învatamânt de marketing în România” reuneste peste 230 de participanti din mediul academic şi din mediul de afaceri. Au fost prezentate 174 de comunicări ştiinţifice.

1997

 • Reprezentanti ai Catedrei de Marketing din ASE participa în anul 1997, la Mangalia, la cea de- a sasea Conferinta Internationala a Societatii Internationale de Marketing şi Dezvoltare, cu tema “Provocari ale marketingului pentru economiile în tranzitie”.
 • Constituirea ” Marketer ” – clubul de Marketing al studentilor de la specializarea Marketing a Facultăţii de Comerţ, în anul 1997. Este lansata revista “Marketer Club”, reintitulata ulterior “Marketer”.

1998

 • Crearea a doua trasee distincte în cadrul specializarii Marketing a Facultăţii de Comerţ, respectiv “Politici de Marketing” şi “Cercetări de Marketing”, în anul 1998. Noile planuri de învatamânt includ discipline predate în premiera în învatamântul universitar de specialitate din România.

2000

 • Primul program de masterat în Marketing al Catedrei de Marketing debuteaza în anul universitar 2000/2001. Planul de învatamânt al programului de masterat ” Marketing şi Comunicare în Afaceri ” include noi discipline: Management marketing, Cercetare şi modelare de marketing ,Comunicarea în marketing – concepte şi strategii, Tehnici de comunicare în marketing, Comportamentul consumatorului, Marketing pe Internet, Engleză.

Începând din anul universitar 2001-2002, acest program a avut cel mai mare numar de cursanti, în raport cu programele similare organizate în ASE.

 • Publicarea unei noi Lucrări de referinta , intitulata “Marketing”, elaborata sub coordonarea profesorului V. Balaure, de urmatorul colectiv de autori: V. Adascalitei, C. Balan, St. Boboc, I. Catoiu, V. Olteanu, N. Al. Pop şi N. Teodorescu. Lucrarea a fost publicata la editura Uranus, în anul 2000, reeditată în anul 2005.
 • Oferirea unui portofoliu variat de discipline care sa permita specializarea în domeniul politicilor de marketing şi al cercetarilor de marketing . În anul 2001, planurile de învatamânt de la specializarea Marketing includeau urmatoarele discipline:
Marketing Previziuni de marketing
Cercetări de marketing Marketing financiar-bancar
Tehnici promotionale Marketing turistic
Studiul comportamentului consumatorului Marketing direct
Marketing international Analiza mediului de Marketing
Marketingul serviciilor Cercetarea pietelor internationale
Business-to-business marketing Cercetări calitative de marketing
Marketing agroalimentar Cibermarketing
Marketing social-politic Relatii publice
Marketing strategic Analiza informaţiilor în marketing
Sisteme informatice în marketing Marketingul întreprinderilor mici şi mijlocii
Logistica marfurilor Programe aplicative de marketing
Gestiunea fortelor de vânzare Simulari de marketing

2001

 • Crearea colectiei de carte de specialitate ” Biblioteca de Marketing ” în anul 2001, prin cooperarea dintre Departamentul de Marketing şi editura Uranus.
 • Organizarea şi desfasurarea Conferintei Internationale “Marketingul în procesul dezvoltarii economice şi sociale 1971 – 2001: 30 de ani de marketing în România”, în anul 2001. Conferinta a fost organizata de Departamentul de Marketing a Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE Bucureşti.

2002 – 2003

 • Premiera editoriala de anvergura în România, prin publicarea la editura Uranus, în anul 2002, a lucrarii “Cercetări de Marketing” , elaborata, sub coordonarea profesorului I. Catoiu, de un colectiv de autori din care fac parte: C. Balan, T. Danetiu, I.C. Popescu, Gh. Orzan, C. Veghes, D. Vrânceanu
 • Constituirea Centrului de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing ( CEMARK , pe lânga Departamentul de Marketing a Facultăţii de Marketing din ASE, în anul universitar 2003/2004.

2004 – 2005

În prezent, Facultatea de Marketing ofera programe de dezvoltare a cunostintelor şi competentelor în marketing pe diferite niveluri:

a. studii universitare de licenta, domeniu de specializare marketing
a.1. învatamânt cu prezenta în campus, durata 3 ani
a.2. învatamânt la distanta, durata 3 ani
b. studii postuniversitare
b.1. masterate de aprofundare
b.2. masterate complementar
b.3. scoala doctorala

Înfiinţarea Facultăţii de Marketing a coincis cu perioada în care în România şi pe plan european se desfăşura procesul complex al restructurării studiilor universitare în conformitate cu prevedereile Acordului de la Bologna.

O astfel de situaţie s-a dovedit extrem de benefică deoarece conducerea tinerei facultăţi a avut posibilitatea să participe activ la amplul proces declanşat în sistemul naţional de educaţie aducându-şi o contribuţie notabilă la consolidarea şi dezvoltarea marketingului în â, Facultatea oferindu-se rapid ca leader naţional în domeniu.

2004 – 2008

 • Membru fondator al Asociaţiei Facultăţi Economice din â (2004)
 • Includerea marketingului ca domeniu specializat al studiilor universitare de licenţă şi de master (2005).
 • Includerea marketingului ca disciplină obligatorie pentru toate domeniile economice aferente studiilor universitare de licenţă (2005).
 • Elaborarea se punea în aplicare a primului plan de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă (2005).
 • Admiterea (2005) şi finalizarea studiilor (2008) pentru prima promoţie a noii formule “Bologna”
 • Diversificarea ofertei educaţionale prin lansarea unor noi programe de studii universitare de master (cu durata de 1,5 ani): marketing strategic(2005), relaţii publice în marketing (2005), marketing internaţional (2006), marketing on -line (2006).
 • Proiectarea programelor de învăţământ pentru studiile universitare de masterate Conform Acordului de la Bologna (2008).
 • Acreditarea ARACIS a tuturor programelor educaţionale: studii universitare de licenţă, cu prezenţă în campus şi ID; studii universitare de masterat de complementare (marketing strategic, marketing şi comunicare în afaceri, relaţii publice în marketing, marketing internaţional, marketing on-line ) – 2008.

În cadrul şcolii doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice a fost creată specializarea marketing (2006). Pe plan naţional la nivelul Ministerului Educaţiei şi cercetării a fost constituită în cadrul CNTADU, 2 comisii distincte de marketing ai căror preşedinţi sunt cadre didactice ale catedrei de marketing.