Misiune, Viziune, Obiective

-Misiunea Facultăţii de Marketing-

Facultatea de Marketing îşi propune:

 • să îşi păstreze poziţia de lider în domeniul învăţământului universitar de marketing din România, pe baza experienţei de peste patru decenii a şcolii româneşti de marketing;
 • să asigure educarea şi formarea în domeniul marketingului prin programe centrate pe student, orientate spre formarea competenţelor şi calificărilor solicitate pe piaţa muncii;
 • să devină un pol de referinţă pentru cercetarea avansată în domeniul marketingului din România şi o prezenţă ştiinţifică semnificativă pe plan internaţional;
 • să promoveze marketingul, alături de universităţi şi reprezentanţi ai mediului economic, social şi de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii româneşti.

Obiectivele Facultăţii de Marketing

Facultatea de Marketing îşi propune:

 • să asigure educarea şi formarea specialiştilor, managerilor şi cercetătorilor în domeniul marketingului prin programe acreditate de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, adaptate dinamic la cerinţele angajatorilorș
 • să faciliteze, prin intermediul competenţelor şi calificărilor formate, şi să susţină, prin parteneriate cu mediul economic şi de afaceri, inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în marketing;
 • să participe la realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică ale căror rezultate să contribuie la dezvoltarea ştiinţei marketingului şi să servească economiei şi societăţii româneşti;
 • să dezvolte relaţii de parteneriat cu departamentele şi facultăţile de profil din cadrul universităţilor româneşti şi străine vizând colaborarea în proiecte educaţionale şi/sau de cercetare ştiinţifică;
 • să iniţieze relaţii de parteneriat cu entităţi din mediul economic, social şi de afaceri românesc vizând cooperarea pentru dezvoltarea programelor de studii, facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, furnizarea de cunoştinţe şi know-how.

Valorile care definesc viziunea Facultăţii de Marketing sunt următoarele:

 • Prioritate pentru comunitate: Satisfacţia fiecărui membru al comunităţii noastre academice primează. Atunci când fiecare student, cadru didactic sau membru al personalului administrativ va fi mulţumit de prezentul său profesional şi va privi cu optimism perspectivele sale, vom avea o comunitate academică unită, motivată şi implicată, o facultate solidă şi o universitate puternică.
 • Construim, nu demolăm: Facultatea de Marketing moşteneşte o istorie cu multe nume mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un portofoliu de programe de studii diversificat şi recunoaştere naţională. Avem obligaţia să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltăm sustenabil ceea ce oferim, în raport cu aşteptările pieţei muncii şi ţinând cont de resursele de care dispunem.
 • Cooperare şi parteneriat: Dezvoltarea facultăţii noastre se bazează pe cooperarea strânsă cu Departamentul de Marketing, cu celelalte departamente şi facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice, parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, cu entităţi din mediul de afaceri privat, instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale.
 • Deschidere şi dialog: Atitudinea deschisă şi dorinţa de a dialoga onest şi constructiv reprezintă suportul relaţiilor de cooperare şi parteneriat ale facultăţii noastre: orice iniţiativă sustenabilă, care este în beneficiul membrilor comunităţii noastre academice, al facultăţii şi al universităţii noastre este binevenită şi ne vom implica în concretizarea acesteia.
 • Avem o lege, s-o respectăm: Avem o Lege a Educaţiei Naţionale, o Cartă a Academiei de Studii Economice şi regulamente proprii. Avem obligaţia de a le cunoaşte, a le respecta şi a le aplica, dar, în egală măsură, suntem îndreptăţiţi să iniţiem şi să participăm activ la schimbarea acestora, în conformitate cu interesele comunităţii academice din facultatea şi din universitatea noastră.

Dând atenţie fiecărui membru al comunităţii academice, apoi facultăţii şi, nu în ultimul rând, universităţii noastre, prin cooperare şi parteneriat, cu toată deschiderea necesară, prin dialogul cu partenerii interesaţi şi respectând legea, vom reuşi să construim, în loc să demolăm.