Scurt istoric al Departamentului de Marketing

Constituit în anul 1971, în cadrul ASE Bucureşti, Departamentul de Marketing este astăzi parte integrantă a Facultății de Marketing. Pe parcursul celor peste cinci decenii de existenta, Departamentul de Marketing s-a dezvoltat şi a dobândit o valoroasă experiență şi recunoaștere în mediului universitar şi de afaceri din țara noastră.

Primul curs de marketing din România a fost inclus în planul de învățământ al A.S.E. Bucureşti în anul universitar 1971/1972. Acest eveniment a fost o premieră atât pentru țara noastră, cât şi pentru Europa de Sud-Est.

Apariția şi evoluția Catedrei de Marketing au fost determinate de nevoia întreprinderii de a cunoaște mediul economico-social, de a anticipa şi răspunde nevoilor şi așteptărilor clienților efectivi şi potențiali, asigurând implicit maximizarea profitului organizației şi îndeplinirea altor obiective ale acesteia.

Existenta Catedrei de Marketing a fost marcată de schimbări de natură administrativ-organizatorică, mutații care au reflectat locul şi rolul acordate marketingului în cadrul societății românești, precum şi contextul socio-politic românesc.

O privire retrospectiva asupra evoluţiei administrativ-organizatorice a Catedrei de Marketing permite reliefarea următoarele momente:

Anul 1971. Înființarea Catedrei de Marketing, ca parte componenta a Facultăți de Comerț.

Anul 1973. Departamentul de Marketing şi Catedrale Economie a Comerțului Interior fuzionează, rezultând o noua entitate, Catedra de Comerț-Marketing.

Anul 1985. În contextul reducerii numărului de catedre din ASE, are loc contopirea Catedrei de Comerț-Marketing şi Catedrei de Merceologie. Este creata Catedra de Comerț şi Merceologie, având în componenţa sa Colectivul de Marketing.

Anul 1990. Este reconsiderat procesul de constituire şi funcționare a catedrelor din ASE. Devine astfel posibilă refacerea Catedrei de Marketing şi redobândirea unei poziții semnificative în învățământul superior economic românesc.

Anul 2003. Departamentul de Marketing devine nucleul în jurul căruia este creata Facultatea de Marketing, din ASE Bucureşti.

Anul 2011. Ca urmare a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Catedra de Marketing a fost redenumită Departamentul de Marketing.

Cu un colectiv de aproape 40 de cadre didactice titulare, la care se adaugă un număr aproape egal de cadre didactice asociate, Departamentul de Marketing rămâne astăzi cel mai important centru academic de pregătire universitară din România şi unul dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est.

Evoluția Departamentului de Marketing a fost marcată de inițiativele manageriale, de contribuțiile didactice şi ştiințifice ale unor prestigioși șefi de departament şi profesori universitari. Totodată, prin realizările în domeniul marketingului, ale tuturor membrilor săi, Departamentul a avut un rol major în dezvoltarea şcolii românești de marketing.

La conducerea Departamentului de Marketing, s-au succedat următorii specialiști recunoscuți din domeniul marketing:

Profesor universitar doctor Constantin Florescu

Destinul sau a fost legat de cel al Departamentului de Marketing, începând chiar de la înființarea acestuia, în anul 1971. Reputatul profesor s-a aflat la conducerea departamentului în perioada 1971-1983, precum şi în perioada 1990-1995. Sub atenta sa coordonare, specializarea marketing s-a dezvoltat în cadrul planurilor de învățământ destinate studenților din ASE Bucureşti.

Mentor al  numeroaselor generații de studenți care au absolvit Academia de Studii Economice, prof. univ. dr. Constantin Florescu a fost totodată cel ce a creat şi dezvoltat colectivul Catedrei de Marketing, care a contribuit la formarea ca specialiști în marketing, a tinerelor cadre didactice care s-au alăturat catedrei în perioada de după Revoluția din 1989. Sub coordonarea sa a fost înființat, în cadrul Facultății de Comerț, programul de licență în Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, program care se află în continuare în centrul ofertei educaționale a Departamentului de Marketing

Reputat dascăl, cu o inegalabila rigurozitate şi capacitate analitica, prof. univ. dr. Constantin Florescu a fost distins de doua ori cu premii, de Academia Româna.

Profesor universitar doctor Vasile Mercioiu

În perioada 1983-1990, colectivul de specialiști în marketing din cadrul Catedrei Comerț-Merceologie şi-a desfășurat activitatea sub conducerea profesorului universitar doctor Vasile Mercioiu, fost prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, poziție pe care a ocupat-o în perioada 1976-1980.

Profesor universitar doctor Virgil Balaure

În perioada 1995 – 2004 la conducerea Catedrei de Marketing, a fost ales prof. univ. dr. Virgil Balaure. Una dintre cele mai importante inițiative ale prof. dr. Virgil Balaure este crearea Facultăţii de Marketing, ce a admis prima generaţie de studenţi în vara anului 2003. Domeniu distinct al activității organizațiilor, funcție integratoare la nivelul întreprinderii şi în relația acesteia cu mediul dinamic al pieței, marketingul a dobândit astfel un statut distinct şi în cadrul învățământului superior economic.

De asemenea, sub conducerea sa a fost iniţiată colecției Biblioteca de Marketing, rezultat al parteneriatului dintre Departamentul de Marketing şi Editura Uranus. Această colecție a reunit, începând din anul 2001, lucrări referitoare la domeniul marketingului şi la diferite arii specializate: business-to-business marketing, cercetări de marketing, comportamentul consumatorului, comunicarea de marketing, gestiunea forțelor de vânzare, logistica, marketing agroalimentar, marketing direct, marketing internațional, marketingul serviciilor, marketing social-politic, marketing strategic, cybermarketing sau sisteme informatice de marketing. În această colecţie au fost editate peste 50 de manuale universitare.

În anul 1998 au fost create doua trasee distincte în cadrul specializarii Marketing a Facultaţii de Comerţ, respectiv “Politici de Marketing” şi “Cercetări de Marketing” . Noile planuri de învătământ au inclus numeroase discipline predate în premieră în învățământul universitar de specialitate din România. Totodată, prof. univ. dr. Virgil Balaure a susținut crearea programului de masterat Marketing şi comunicare în afaceri (începând din anul 2000), precum şi a primul programului de studii aprofundate din domeniul marketing

Profesor universitar doctor Răzvan Zaharia

În perioada 2004 – 2008 conducerea Catedrei de Marketing a fost asigurată de prof. univ. dr. Răzvan Zaharia. Sub conducerea sa, planul de discipline didactice s-a îmbunătățit semnificativ (crescând de la 21 la 48), la fel ca şi numărul de specialiști care şi-au desfășurat activitatea în cadrul Catedrei. În această perioada au fost lansate o serie întreagă de noi programe de master, precum Cercetări de marketing, Managementul marketingului, Relaţii publice în marketing, Marketing internațional (din anul 2004) şi, nu în cele din urmă, programul de master Marketing online (în vara anului 2005), program care după anul 2011 avea să devină cel mai căutat program de master din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti!

Ulterior, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia a fost a fost Cancelar al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în perioada 2008-2011, Președinte al Senatului Academiei de Studii Economice, în perioada 2012-2016, iar din anul 2021 acesta este Directorul Școlii Doctorale de Marketing din cadrul Facultății de Marketing, ocupându-se de destinele viitorilor specialiști de vârf din domeniul marketing.

 

Profesor universitar doctor Laurenţiu Dan Anghel

Începând cu anul 2008 conducerea Catedrei de Marketing a fost asigurată de prof. univ. dr. Laurențiu Dan Anghel. În această perioadă Catedra, ulterior redenumită Departamentul de Marketing a cunoscut cea mai mare extindere, atât în ceea ce privește numărul de cadre didactice titulare şi cadre didactice asociate ce îndrumă tinerii în toate cele 3 cicluri universitare (licență, masterat, doctorat), cât şi în ceea ce privește numărul de discipline din domeniul marketing din oferta sa educațională (peste 90). În această perioadă au fost lansate incluse în oferta educațională noi forme ale programului de licența de marketing (învățământ cu frecvență redusă, respectiv programul de licență cu predare în limba engleză) şi de masterat (programele Cercetări fundamentale de marketing, Marketing şi dezvoltare durabilă, Marketing şi management în servicii publice, respectiv Managementul relațiilor cu clienții, program cu predare în limba engleză).

Astăzi, programele Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt evaluate ca fiind cele mai valoroase la nivel național, atât de către organisme de acreditare naționale, cât şi în cadrul clasamentelor universitare mondiale.