Bine ați venit la Facultatea de Marketing

Decan

Facultatea de Marketing

profesor universitar

dr. Călin VEGHEȘ

calin.veghes@mk.ase.ro

Marketingul, privit ca domeniu al ştiinţelor economice, include un ansamblu de concepte, instrumente, metode şi tehnici prin intermediul cărora organizaţia evaluează mediul în care îşi desfăşoară activitatea (cercetări de marketing), defineşte obiectivele şi elaborează strategiile pentru atingerea acestora (planificare strategica de marketing), proiectează , realizează şi controlează , într-o manieră responsabilă social, activităţile operative (programe de marketing) în scopul satisfacerii nevoilor consumatorilor şi al maximizării profitului.

Ansamblul conceptelor, instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de marketing face obiectul disciplinelor universitare incluse în programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat în marketing, organizate, acreditate şi desfăşurate în conformitate cu standardele interne şi internaţionale, menite să dezvolte competenţele profesionale, manageriale şi de cercetare ale economistului specialist în marketing. Portofoliul disciplinelor universitare de marketing s-a diversificat în mod natural, mai ales în contextul dezvoltării pieţei româneşti după 1989, de la doar două discipline de specialitate în 1971, la 67 de discipline la 1 octombrie 2012, ajungând la 89 de discipline astăzi.

Studiile universitare de licenţă (3 ani) asigură pregătirea esenţială, cu un consistent caracter aplicativ, care formează competenţe şi abilităţi profesionale necesare realizării unui portofoliu variat de activităţi de marketing. Studiile universitare de masterat (2 ani) aprofundează şi completează pregătirea de bază, furnizând competenţele manageriale indispensabile planificării, coordonării şi controlului activităţilor de marketing ale organizaţiei. Studiile universitare de doctorat (3 ani) dezvoltă competenţe de cercetare ştiinţifică avansată, prin abordarea unor direcţii inovative şi de impact, pe plan naţional şi internaţional.

Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti moşteneşte o istorie cu multe nume mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un patrimoniu de programe de studii diversificat, recunoscut naţional şi internaţional. Este datoria noastră să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltăm ceea ce oferim, în raport cu aşteptările pieţei muncii, prin valorificarea adecvată a competenţelor şi talentelor, motivarea şi recompensarea adecvată, recunoaşterea meritelor profesionale şi ştiinţifice ale fiecărui membru al comunităţii noastre academice.

Facultatea de Marketing doreşte să fie un spaţiu cald, decent, deschis şi modern, în care să ne simţim confortabil cu toţii în cadrul unei comunităţi academice dedicate educării şi formării specialiştilor în marketing, precum şi cercetării ştiinţifice avansate în domeniu, care să ofere economiei şi societăţii româneşti competenţele şi cunoştinţele capabile să susţină dezvoltarea sustenabilă a acestora.

prof. univ. dr. Călin Vegheş
Decanul Facultăţii de Marketing