Admitere master

Viitorul te asteapta să devii un leader alături de Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing, ce oferă cele mai bine evaluate programe de studii la nivel național, atât de către entități naționale, cât și în clasamentele Times Higher Education Impact Ratings, QS World University Rankings by Subject, WORI World’s Universities with Real Impact Ranking sau Webometrics (Ranking Web of Universities), te așteaptă să ii te alături în această toamnă pentru noi experiențe și provocări!

Foloseste-ti pasiunea ca sa iti construiesti un viitor minunat!

Facultatea de Marketing oferă următoarele programe de masterat:

Managementul marketingului

Marketing și comunicare în afaceri

Detalii privind disciplinele studiate la fiecare dintre programele de masterat se găsesc la adresa: planinvatamant.ase.ro

Toate informațiile privind admiterea la programele de masterat organizate de Facultatea de Marketing se găsesc aici: https://admitere.ase.ro/

Admiterea la programele de masterat ale Facultății de Marketing se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

✅ rezultatele la proba de specialitate – 40%;

✅ media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.

În cazul în care printre opțiunile dumneavoastră se regăsește programul Managementul Relațiilor cu Clienții (Customer Relationship Management) – program cu predare în limba engleză, veți susține online o probă de competență lingvistică tip interviu notată cu calificativul admis/respins. În cazul în care la depunerea dosarului prezentați unul dintre certificatele de competență lingvistică recunoscute de ASE sau dacă ați absolvit un program de licență organizat în limba engleză, nu este necesar să susțineți proba de competență lingvistică din data de 26 iulie 2023.

Conform Regulamentului de Admitere la programele de studii universitare de masterat, testul-grilă de specialitate are loc cu prezență fizică în ASE, în data de 27 iulie 2023. Tematica de concurs pentru programele de masterat cu predare în limba română are codul MK1, iar pentru programul de masterat cu predare în limba engleză are codul MK2. În cazul în care aveți printre opțiuni atât programe cu predare în limba română, cât și engleză, veți susține două teste-grilă de specialitate în aceeași zi, la ore diferite.

Înscrierea are loc exclusiv online la adresa: https://admitere.ase.ro/masterat-2023/index.asp, în perioada 20-24 iulie (în 24 iulie, până la ora 12:00).

Taxa de înscriere este de 250 lei pentru candidații proveniți din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvetiene și cei care au dobândit protecție internațională în România sau au dobândit un drept de ședere în România. Achitând această taxă de înscriere puteți opta pentru toate programele de masterat organizate de Facultatea de Marketing și astfel veți candida atât pentru un loc finanțat de la buget, cât și la taxă, pentru programele specificate în fișa de înscriere.

În funcție de ordinea opțiunilor dumneavoastră, exprimată în fișa de înscriere, sistemul informatic va verifica cu prioritate dacă media dumneavoastră de admitere se încadrează pentru obținerea unui loc la buget la programele de masterat alese, în caz contrar va verifica dacă media se încadrează pentru obținerea unui loc la taxă.

Dacă în data de 28 iulie 2023 sunteți repartizați:

📌 pe locuri finanțate de la buget este necesar să depuneți în original Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă, Diploma de Licență și Suplimentul diplomei de licență / Adeverința de absolvire (dacă ați promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023), între 28-31 iulie 2023 (în 31 iulie până la ora 12:00), în clădirea din strada Occidentului nr. 7 – parter;

📌 pe locuri finanțate prin taxă este necesar să achitați jumătate din taxa de școlarizare, 2500 lei, între 28 iulie – 30 iulie 2023 (în platforma admitere.ase.ro) și dacă doriți, puteți depune în original Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă, Diploma de Licență și Suplimentul diplomei de licență / Adeverința de absolvire (dacă ați promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023), între 28-31 iulie 2023 (în 31 iulie până la ora 12:00), în clădirea din strada Occidentului nr. 7 – parter;

📌 în Așteptare (înseamnă că nu ați avut suficiente opțiuni / nu ați ales suficiente programe de masterat, iar cu media dumneavoastră de admitere nu v-ați încadrat pentru obținerea unui loc la buget / taxă la programul/e ales/e) dacă doriți să rămâneți în concurs pentru ocuparea unui loc la taxă este necesar să achitați jumătate din taxa de școlarizare, 2500 lei, între 28 iulie – 30 iulie 2023 (în platforma admitere.ase.ro) și dacă doriți să rămâneți în concurs pentru ocuparea unui loc la buget este necesar să depuneți în original Diploma de Bacalaureat și Foaia matricolă, Diploma de Licență și Suplimentul diplomei de licență / Adeverința de absolvire (dacă ați promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2023), între 28-31 iulie 2023 (în 31 iulie până la ora 12:00), în clădirea din strada Occidentului nr. 7 – parter;

În data de 31 iulie 2023 veți afla programul de masterat la care ați fost admiși și dacă ocupați un loc finanțat de la buget, finanțat prin taxă sau dacă ați fost respinși din concursul de admitere.

Informații utile pentru candidați:

ℹ️ Regulamentul de admitere la masterat;

ℹ️ Calendarul privind desfășurarea concursului de admitere;

ℹ️ Certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE;

ℹ️ Subiecte admitere masterat ani precedenți;

Vă dorim mult succes!