Loading...

În perioada 14 – 18 februarie 2022, respectiv 21 – 25 februarie (până la ora 13:00), are loc depunerea, în format electronic, la adresele de mail ale secretariatelor, a dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II și III, studii universitare de licență și anii I și II, studii universitare de masterat.

Pentru studenții din anul I, studii universitare de licență, perioada pentru depunerea dosarelor este 14 – 18 februarie (până la ora 13:00).

În aceleași perioade se depun și dosarele medicale. Pot beneficia de bursă socială studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență şi anume: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Studenții care solicită bursă socială trebuie să depună online, în termenele sus menționate, la adresa de email burse@mk.ase.ro un dosar care să conțină copii ale următoarelor documente:

  1. Cerere tip;

Regăsiți cererea tip pentru bursa socială sau medicală aici: DOCUMENT.

  1. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;

  2. Copii ale certificatului/lor de deces ale părintelui/lor, hotărârea privind darea în plasament, dacă este cazul;

  3. Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei;

  4. Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate);

  5. Cupon de șomaj, dacă este cazul;

  6. Adeverință de la Primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele trei luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliul în mediul rural;

  7. Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori);

  8. Adeverințe eliberate de școală/universitate în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul;

  9. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere.

Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa burse@mk.ase.ro copia documentului doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate.

Observații:

Adeverințele de salariat trebuie să specifice salariul net pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

Cupoanele de pensie, șomaj sau alocație trebuie să fie pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie.

Vă rugăm să consultați metodologia privind acordarea burselor în anul 2021-2022 aici: DOCUMENT și să vă asigurați că dosarul dumneavoastră este complet!

BURSE

Tablete Gratuite pentru toți studenții ASE, beneficiari de burse sociale și burse sociale ocazionale

Prin intermediul proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC pentru studenții ASE, beneficiari de burse sociale și burse sociale ocazionale” ID MYSMIS 150049, aveți oportunitatea de a beneficia de o tabletă cu folosință gratuită împreună cu o cartelă SIM 4G.

Pentru ridicarea tabletei vă rugăm să vă verificați emailul instituțional, unde veți găsi toate precizările necesare, să aveți la voi un act de identitate, să precompletați și să printați contractul de comodat, procesul-verbal de predare/primire și declarația pe proprie raspundere.

Predarea va avea loc în perioada 14 – 18 februarie 2022, în intervalul orar 10:00-14:00, la parterul Clădirii Virgil Madgearu (clădirea Ciberneticii), din Calea Dorobanților, nr.15-17.

În eventualitatea în care nu doriți să ridicați tableta, vă rugăm să anunțați conform precizărilor din email.