Burse

În perioada 4 – 8 septembrie 2023, are loc depunerea, în format electronic, prin completarea formularului Google forms disponibil la adresa: https://forms.gle/2oqmxw5kv3xEDmN3A (este necesară autentificarea cu adresa instituțională pentru completarea formularului), a dosarelor pentru obținerea burselor sociale.

În aceeași perioadă se depun și dosarele medicale. Pot beneficia de bursă socială studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență şi anume: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Studenții care solicită bursă socială trebuie să depună online, în termenele sus menționate un dosar care să conțină copii ale următoarelor documente:

1.Cerere bursa socială.

Regăsiți cererea tip pentru bursa socială sau medicală aici: DOCUMENT.

2.Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (adeverință de venit de la locul de muncă). În cazul în care unul/unii dintre cei majori nu obțin/e venituri, acesta/știa depun o declarație pe propria răspundere în acest sens însoțită de documentele care atestă acest lucru.
3.Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărâre judecătorească de divorț, dacă este cazul.
4.Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii majori ai familiei, pentru cei minori – copie a certificatului de naștere.
5.Cupon de pensie/alocație (inclusiv pentru cele de urmaș sau invaliditate).
6.Cupon de șomaj, dacă este cazul.
7.Adeverință de la primărie care să ateste că dacă sunt încasate venituri din urma unor terenuri. Dacă se obțin venituri, să fie specificat în adeverință suma netă pentru ultimele 3 luni/pe an. Acest document este valabil doar pentru cei care au domiciliu în mediul rural și trebuie să fie menționate numele tuturor membrilor majori cu domiciliul acolo.
8.Adeverinţă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (pentru toți membrii majori) emisă după data 1.09.2023.
9.Adeverință eliberată de școală/universitate în cazul fraților/surorilor solicitantului.
10.Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

Depun documente

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română, nu domiciliază în România şi/sau nu realizează venituri în România, se vor prezenta documente echivalente celor anterior menționate de la organul fiscal și administrația locală din țara respectivă și/sau declarație pe proprie răspundere.

Studentul are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a dosarelor, să trimită la adresa burse@mk.ase.ro copia documentului doveditor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau echivalentul acesteia în raza căreia locuieşte. În caz contrar studentul pierde dreptul la bursă şi va trebui să restituie sumele încasate.

Observații:

Adeverințele de salariat trebuie să specifice salariul net pentru lunile iunie, iulie si august.

Cupoanele de pensie, șomaj sau alocație trebuie să fie pentru lunile iunie, iulie si august.

Vă rugăm să consultați Metodologia privind acordarea burselor și să vă asigurați că dosarul dumneavoastră este complet înainte de a-l trimite comisiei!

Orice completări ale dosarului depus în Google forms se transmit la burse@mk.ase.ro (doar documentele noi, nu și cele încărcate deja în Google forms, se va trimite atașat un singur fișier .pdf cu aceste completări).

Pentru orice fel de întrebări sau nelămuriri vă rugăm să vă adresați secretariatului la numărul de telefon 0213191980 sau 0213191900 interior 629 sau la adresa de email burse@mk.ase.ro