Postuniversitare

Învăţământul de Marketing la ASE Bucureşti

Facultatea de Marketing din cadrul ASE Bucureşti vă oferă programe de pregătire universitară şi postuniversitară în domeniul marketingului, de înaltă calitate şi profesionalism, a căror competitivitate este recunoscută şi certificată la nivelul pieţei educaţionale din România.

Arie strategică şi operaţională, marketingul captează interesul managerilor şi specialiştilor organizaţiilor din România şi de pe plan global, ca sursă de avantaj competitiv şi de poziţionare a organizaţiei şi portofoliului său de mărci, în mintea şi sufletul clienţilor actuali şi potenţiali.

Cele trei cicluri de studii ale Facultăţii de Marketing vă oferă posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru dezvoltarea unei cariere interesante şi motivante în domeniul marketingului, de nivel european.

Crearea Facultăţii de Marketing în anul universitar 2003/2004 are la bază experienţa de peste trei decenii a Catedrei de Marketing din cadrul ASE Bucureşti. Catedra a fost constituită în anul 1971 şi s-a remarcat prin contribuţiile valoroase la dezvoltarea marketingului în România.