Centrul CEMARK

CEMARK

CEMARK este constituit ca organism de cercetare în cadrul  Academiei de Studii Economice Bucureşti. Activitățile sale se adresează cu precădere întreprinderilor cu activitate pe piața internă şi internațională , specialiștilor în marketing din întreprinderi şi instituții publice şi private, întreprinderilor mici şi mijlocii, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor şi partidelor politice, tuturor celor interesați de marketing.

Activitatea

Activitatea de cercetare ştiinţifică finanțată se desfășoară prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare și activităților cuprinse, după caz, în:

  • Programe  naționale  de  cercetare  ştiinţifică, precum  şi  managementul  acestora, finanțate de Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie şi Inovare
  • Programe de cercetare ştiinţifică finanțate de Ministerul Educației şi Cercetării, prin Consiliul Național al Cercetării ştiinţifice din Învatamântul Superior
  • Teme de cercetare ştiinţifică şi consultanța contractate cu societăți comerciale, organizații guvernamentale şi neguvernamentale
  • Programe   instituționale   coordonate   de   Biroul   Senatului   Academiei   de   Studii Economice şi finanțate din fonduri proprii
  • Programe instituționale coordonate de Departamentul de Cercetări Economice al ASE Bucureşti
  • Programele  departamentale  coordonate  de  catedre  şi  facultăți,  care  cuprind şi cercetările individuale finanțate.

Pentru desfășurarea activităților de cercetare la cote înalte de performanță, CEMARK dispune de resurse umane cu o bogată experiență în domeniul marketingului, deopotrivă sub aspect conceptual și aplicativ, spații adecvate, dotare cu mijloace audio-video moderne, acces la Interne, banca de date comerciale şi de marketing, referitoare la piața românească şi la piețe internaționale.

Adresa:

Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing – CEMARK

Str. Mihai Eminescu nr. 13-15, sector 1 , Cod postal 010511, Bucureşti, România

Telefon: (021) 319 19 00 ; 319 19 01 – interioare: 237, 254 şi 259

 E-mail: cemark@mk.ase.ro

Site-ul web va funcționa la adresa:www.cemark.ase.ro