Loading...

LICENȚĂ ZI

Marketingul, ca ramură a științelor economice, include un set de metode, tehnici și instrumente prin intermediul cărora organizația, indiferent de profil, cercetează mediul în care acționează (Cercetări de marketing), stabilește obiective şi strategii pentru atingerea acestora (planificare strategică de marketing) proiectează şi execută activitățiile operative (programe de marketing) în scopul maximizării profitului şi satisfacerii nevoilor societății la nivelul solicitat. Acest set de metode, tehnici şi instrumente face obiectul unor discipline universitare, incluse în planul de învățământ, prin a căror însușire, studentul dobândește competențe şi abilități care-i conferă la finalizarea studiilor, statutul de specialist în marketing, denumit în literatura de specialitate marketer. Studiile universitare de licență asigură pregatirea de bază, cu pronunțat caracter practic, absolventul dobândind competențe şi abilități prin care execută activități de marketing de mare diversitate, dintre care amintim: operator interviu, merchandiser, vânzări, relații cu clienții, publicitate, relații publice etc.

Informaţii despre  METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA şi DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE în ANUL I LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2015

LICENȚĂ ID

Licență I – III Învățământ la distanță

Tendința de modernizare, specifică actualei societăți informaționale, a pătruns în mod firesc şi în procesul de educație și instruire al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Pentru a veni în întâmpinarea celor care doresc să se specializeze în domeniul economic, precum şi pentru a oferi o alternativă la învățământul clasic, Academia de Studii Economice din Bucureşti oferă programe de pregătire pentru licență prin Învățământul la Distanță (ID). Acesta reprezintă o formă flexibilă de organizare a activității didactice, concepută pentru nevoile celor care doresc să învețe fără a-şi întrerupe activitatea profesională.

Specificitatea acestei forme de învățământ se relevă prin concepția modulară, ritmul şi locul de învățare, metodologia învățării şi sistemul de asigurare a calității. Învățământul la distanță este structurat pe noua facultate, asemănătoare celor de la învățământul cu prezența în campus. Cadrul organizatoric pentru susținerea logistică şi informațională a formei de învățământ la distanță este asigurat prin departamentul ID.

Informații: http://Bucureşti.idd.ase.ro/

Informații despre: METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA şi DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE în ANUL I LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2012