Consiliul Studenților

CONSILIUL STUDENȚILOR este compus din toti studenții reprezentanți ai seriilor din cadrul fiecărui an de studiu al programelor de licență și masterat, și are ca atribuții:

 • menținerea unui contact direct și constant cu colegii studenți ai facultății pentru a cunoaște situațiile cu care aceștia se confruntă;
 • consultarea studenților facultății înainte de a iniția diverse propuneri și de a participa la luarea de decizii cu privire la aceștia;
 • luarea în considerare a observațiilor primite de la studenții reprezentanți și de la colegii studenți ai facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 • menținerea legăturii cu profesorii și personalul administrativ (secretariat) care se ocupă de seria pe care o reprezintă;
 • consultarea colectivului seriei pe care o reprezintă, transmiterea cadrelor didactice a punctului de vedere al majorității și implicarea în programarea datelor probelor de verificare și examenelor;
 • implicarea în procesul de evaluare semestrială a cadrelor didactice care au desfășurat activități la grupele și formațiile de studiu din cadrul facultății;
 • implicarea în organizarea procesului de alegere a reprezentanților studenților la nivelul grupelor și formațiilor de studiu din cadrul faculății;
 • realizarea de propuneri cu privire la proiectele ce ar putea fi dezvoltate de USASE;
 • oferirea avizelor solicitate cu privire la desfășurarea activității în diverse Comisii de specialitate sau Cluburi ale USASE;
 • validarea candidaturilor studenților reprezentanți pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății.

Fiecare Consiliu al Studenților are câte un Birou Permanent, compus din studenții membri ai Consiliului Facultății. Birourile Permanente ale Consiliilor Studenților au ca atribuții:

 • participarea activă la ședințele Consiliului Facultății și prezentarea observațiilor primite de la studenții facultății precum și observații, sugestii și propuneri personale;
 • desemnarea reprezentanților în comisiile de admitere la programele de licență, masterat și în comisia de organizare a examenului de licență pe facultate;
 • desemnarea reprezentanților în comisiile de acordare a burselor, în Comisia de repartizare a biletelor de tabară oferite de ministerul de resort și în orice alte comisii constituite la nivelul facultăților din care fac parte reprezentanți ai studenților;
 • organizarea desfășurării alegerilor la nivel de grupă, serie, an și facultate;
 • validarea candidaturilor studenților reprezentanți pentru participarea la alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Senatul Universitar;
 • implicarea în organizarea și desfășurarea procesului de evaluare academică semestrială;
 • nominalizarea studenților reprezentanți în comisia de cazare;
 • implicarea în organizarea la nivelul facultății de conferințe, festivitatea de deschidere a anului universitar, intâlniri cu reprezentanții conducerii facultății, balul bobocilor, precum și a altor evenimente de ordin academic, cultural, economic și social.