SENATUL STUDENȚESC

SENATUL STUDENȚILOR este parte componentă a Senatului Academiei de Studii Economice din București (ASE București) și a Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE) și reprezintă interesele studenților care studiază în cadrul universității, sesizează problemele cu care aceștia se confruntă, colaborează cu structurile de conducere ale universității și încearcă să îmbunătățească situația comunității studențesti. Biroul permanent al Senatului Studentilor este format din președinte, patru vicepresedinți, secretar general și secretar. Senatul Studenților a început să funcționeze pe baze regulamentare din 12 iunie 2001.

Activitatea Senatului Studentilor se concentreaza pe urmatoarele aspecte:

 • îmbunătățirea regulamentelor și metodologiilor ASE București;
 • monitorizarea asigurării calității procesului educațional;
 • identificarea și obținerea de locuri pentru practica de specialitate și internshipuri;
 • oferirea de suport studenților Erasmus incoming și outgoing;
 • oferirea de suport studenților străini din ASE București;
 • organizarea de conferințe, evenimente culturale și sportive;
 • organizarea de dezbateri și întâlniri pe diverse subiecte de teorie sau practică economică;
 • organizarea unor evenimente de implicare socială și voluntariat;
 • organizarea de activități de consiliere psihologică și de carieră;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuit din căminele studențești;
 • managementul și îmbunătățirea serviciilor din cadrul cantinelor;
 • îmbunătățirea procesului de alocare a burselor;
 • îmbunătățirea procesului de distribuire a biletelor în taberele studențești;
 • îmbunătățirea procesului de decontare a abonamentelor RATB;
 • informarea studenților, redactarea unui newsletter periodic și dialogul permanent cu studenții.
 • organizarea școlii internaționale de vară a ASE Bucuresti, “Bucharest Summer University” – www.bsu.ase.ro.

Informații despre senatul studentesc.