Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 trebuie să completeze cererea-tip și să o transmită la cereretabere@gmail.com  sau să o depună la secretariatul facultății, în perioada 5 – 10 iulie 2022 (până la ora 16:00).

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2022 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2020/2021 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2021/2022), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Listele cu studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a) și lit. b) și listele de rezerve pentru fiecare categorie de studenți se vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 12 iulie 2022, ora 16:00.

Pentru alte detalii cu privire la etapele de distribuire a locurilor în taberele studențești, vă rugăm să consultați Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

CALENDAR TABERE STUDENȚEȘTI 2022

Depunere cereri pentru ocuparea unui loc în taberele studențești 05 iulie – 10 iulie 2022
Întocmirea listei cu studenții aplicanți în funcție de categorie, dar și a listei de rezerve 11 iulie 2022
Afișarea listelor menționate anterior 12 iulie 2022
Desemnarea comisiilor de selecție Până la data de 11 iulie 2022
Analizarea listelor cu studenții aplicanți și întocmirea procesului verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești și studenții din listele de rezervă 13 – 14 iulie 2022
Afișarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiar de tabere studențești Până la data de 14 iulie 2022
Depunerea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Întâlnirea comisiilor de soluționare a contestațiilor 18 iulie 2022
Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor în tabără Până la data de 19 iulie 2022, ora 16:00
Trimiterea de către CCS/CCSS Tei a informațiilor privind denumirea locației, seriile și numărul de locuri alocat Până la data de 25 iulie 2022
Afișarea datei, orei și locației de întâlnire a comisiei cu studenții beneficiari, dar și componența nominală a acestora Până la data de 26 iulie 2022
Repartizarea locurilor de tabără, locațiilor și perioadelor de desfășurare către facultăți Până la data de 27 iulie 2022
Întâlniri cu beneficiarii locurilor de tabără în funcție de listele finale 28 – 29 iulie 2022
Afișare listelor cu studenții beneficiari, precum și locațiile și perioadele de desfășurare, dar și a listelor de rezervă Până la data de 01 august 2022
Transmiterea documentelor de către facultăți către universitate Până la data de 03 august 2022
Transmiterea către CCS/CCSS Tei a documentelor de către universitate Până la data de 05 august 2022

Anexa 1 – Numar locuri atribuite pe facultati

Facultate Total
FABIZ  – 10
AMP  – 9
BT  – 11
CSIE  – 23
CIG  – 15
DA  – 2
ETA  – 5
EAM  – 7
FABBV  – 12
MAN  – 16
MRK  – 12
REI  – 14
TOTAL ASE  – 136