Sursa

În data de 28 iulie 2022, ora 15:00 are loc întâlnirea cu beneficiarii locurilor

în taberele studențești la adresa:
https://meet.google.com/aix-qfig-hck

în vederea alegerii locațiilor și a perioadelor de desfășurare a taberelor.

Comisia de selecție:
Conf. Univ. Dr. Carmen ACATRINEI
Secretar Șef Claudia ANGHEL
Studentă Claudia MIU