Studenții Facultății de Marketing care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2024 trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 19 – 23 ianuarie 2024 (până la ora 13:00).
Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de iarnă 2024 sunt studenții înmatriculați la forma de
învățământ cu frecvență, din ciclurile licență, masterat și doctorat, integraliști (care au
promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2022/2023), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza
criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de
tabără la cereretabere@gmail.com.

Cerere individuală