profesor universitar

dr. Anca Francisca CRUCERU

anca.cruceru@mk.ase.ro

Prezentare

Anca Francisca CRUCERU este profesor universitar doctor abilitat în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). A absolvit ASE, Facultatea de Comerț, în anul 1997.
După absolvire a urmat cursurile programului de studii aprofundate “Sisteme de Marketing”, Facultatea de Marketing și a primit titlul de doctor în Științe Economice – Marketing, de la ASE, în anul 2004 și atestat de abilitare în domeniul studii universitare de doctorat Marketing din anul 2019.
Lucrează în universitate din 1998 și susține cursuri și / sau seminarii de Tehnici de vânzare (nivel licență – predare în română), Marketing și concurență (nivel masterat), Analiza concurenței și strategii competitive (nivel masterat), Strategii de comunicare promoțională (nivel masterat).
Anca Francisca Cruceru a studiat și a derulat cercetări despre mediul de afaceri, făcând parte în calitate de formator, expert, mentor din mai multe echipe de cercetare și mai multe proiecte naționale (CNCSIS, POCU, PNCDI II).
Ea este autor a șase cărți publicate la Editura ASE și Editura Uranus, coautor la o carte de specialitate publicată în Editura Uranus, recenzor la peste 30 de articole publicate în conferințe internaționale și reviste internaționale cotate ISI Web of Science și peste 50 de articole indexate în baze de date internaționale sau prezentate la conferințe internaționale.

Publicații științifice (selectiv)

1.Radulescu, Violeta; Cetina, Iuliana; Cruceru, Anca Francisca; Goldbach, Dumitru, Consumers’ Attitude and Intention towards Organic Fruits and Vegetables: Empirical Study on Romanian Consumers, Sustainability, Volume 13, Issue 16, Aug 2021
2.Radulescu, Violeta; Anghel, Laurentiu-Dan; Cetina, Iuliana; Cruceru, Anca Francisca, Onisor, Lucian Florin, Job Satisfaction And Services Business Sustainability – Empirical Study Using Role Theory. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Issue 4/2020, Vol.54
3.. Florescu, M.S.; Ceptureanu, E.G.; Cruceru, A.F.; Ceptureanu, S.I., 2019, Sustainable Supply Chain Management Strategy Influence on Supply Chain Management Functions in the Oil and Gas Distribution Industry. Energies, 12(9)
4. Dinu, A.C., Radulescu, V., Cruceru, A.F., Orzan, M., How Semantic Web Can Be Used in Better Machine Decision Making, VISION 2025: EDUCATION EXCELLENCE AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE, 34th International-Business-Information-Management-Association (IBIMA) Conference, NOV 13-14, 2019, Madrid Spain, ISBN:978-0-9998551-3-3
5 Georgescu, B., Moise, D., Cruceru, A.F., Total Quality Management from the Perspective of Organizational Culture,6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT, Bucharest Univ Econ Studies, Bucharest, ROMANIA, Jun.14-16, 2018, Volume: 1, Issue: 1, ISSN: 2344-5130
6. Orzan, G., Cruceru, A.F., Balaceanu, C.T., Chivu, R.G., 2018, Consumers’ Behavior Concerning Sustainable Packaging: An Exploratory Study on Romanian Consumers, Sustainability, Volume 10, Issue 6,
7. Cruceru, A.F., Daniel Moise, Marketing Capabilities and Selling Capabilities, Implementing a Framework Guide for a Business Performance, Journal of Emerging Trends in Marketing and management, Vol.1, No 1/2017
8. Serbănică, D. Radulescu, V., Cruceru, A.F, 2015, The Role of Marketing Audit in Evaluation Sustenable Marketing Performance in Romanian Organizations, Amfiteatru Economic, 40, ISSN 1582-9146
9. Cruceru, A.F., Daniel Moise, 2014, Customer Relationships through Sales Forces and Marketing Events, Procedia Social and Behavioral Sciences, Conference: 2nd World Conference in Business, Economics and Management, Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 109
10. Moise, D., Cruceru, A.F., 2014, An Empirical Study of Promoting Different Kinds of Events through Various Social Media Networks Websites, Conference: 2nd World Conference in Business, Economics and Management, Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 109
11. Anca Francisca Cruceru, Daniel Moise, Competitive and Anti-Competitive Behavior of organizations from a Marketing Perspective, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 4, No. 2, 2014, Special issue on Marketing and Business Development, e-ISSN 2247–7225
12. Cruceru, A. F., 2012, Competitive success: ambition or necessity?, International Journal of Academic Research in Economics and Management Science, vol. 1, Issue 6, october-november, Yasrab Toun, Bahawalpur, Pakistan, ISSN 2226-3624,
13. Cruceru, A.F., Violeta Rădulescu, 2012, Achieving marketing success through strategic orientation of the company, Romanian Journal of Marketing, revistă acreditată CNCSIS B+, indexată BDI: CABELL’S, EBSCO, Copernicus, ProQuest, nr.4, october-december, ISSN 1824-2454
14. Cruceru, A.F., Daniel Moise, 2012, The Characteristics of Sales Forces in Relation with Marketing Activities Carried Out by the Romanian Company, Procedia Social and Behavioral Sciences, Conference Proceedings ISI WEB of Science, vol. 62, pp. 198-203, ISSN 1877-0428,
15. Zaharia, R., Cruceru, A.F., Angheluță, A.V., 2009, Competitive and Anti-competitive Strategies on the Romanian Market, Transformations in Business&Economics, vol. 8, No. 3 (18), Supplement A, pp 60-76, ISSN 1648-4460

Domenii de cercetare

  1. Strategii de marketing în mediul competitiv, aplicate în mediul de afaceri românesc la nivel de antreprenoriat și companii multinaționale
  2. Strategii de comunicare promoțională, abordare conceptuală și practică în organizații
  3. Interfața marketing-vânzări și tehnici de vânzare aplicate la nivel corporativ și antreprenorial

Educație

2019 – Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București, Teza de abilitare cu titlul Orientarea strategică de marketing a organizației – o abordare din perspectiva competiției

2017 – certificate autorizate de IE Business School pentru cursurile The Marketing Plan, Marketing Mix Fundamentals și Positioning: What you need for a successful Marketing Strategy, și un curs autorizat de The University of Chicago în vânzări, Sales Strategies: Mastering the Selling Process.   

2011 – Curs Managementul educației la distanță, Academia de Studii Economice din București,

2000-2004 – Doctorat în Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București, pe tema “Strategii de marketing în mediul concurențial”, coordonator prof.univ.dr. Virgil Balaure

1997-1998 – Diplomă de Studii Aprofundate Sisteme de Marketing, Facultatea de Comerț, Academia de Studii Economice din București.

1990-1996 – Diplomă de Licență, Facultatea de Comerț, specializarea Marketing, Academia de Studii Economice din București.

Experiența profesională

2020 – prezent – Profesor universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2013 -2020 –  Conferențiar universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2003 -2013 – Lector universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2000 -2003 – Asistent universitar, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

1998 -2000 – Preparator universitar, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

Discipline predate

Tehnici de vânzare, Facultatea de Marketing, ciclul de licență an 3

Analiza concurenței și strategii competitive, Facultatea de Marketing, an 1 masterat Cercetări de marketing

Marketing și concurență, Facultatea de Marketing, an 1 masterat Marketing strategic

Strategii de comunicare promoțională, Facultatea de Marketing, an 1 masterat Relații publice în marketing