conferențiar universitar

dr. Carmen ACATRINEI

carmen.acatrinei@mk.ase.ro

Prezentare

Carmen ACATRINEI este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). A absolvit ASE, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (secția Engleză), în anul 2007. După absolvire a urmat cursurile programului de masterat “Marketing și Comunicare în Afaceri”, Facultatea de Marketing și a primit titlul de doctor în Științe Economice – Marketing, de la ASE, în anul 2011. Lucrează în universitate din 2008 și susține cursuri și / sau seminarii de Marketing direct (nivel licență – predare în română și engleză), Publicitate online (nivel masterat), Marketing prin rețele sociale și rețele mobile (nivel masterat), Managementul relației cu consumatorul în mediu online (nivel masterat – predare în engleză). Carmen Acatrinei a studiat și a derulat cercetări despre mediul online și instrumentele de marketing, făcând parte din mai multe echipe de cercetare și mai multe proiecte naționale (POC, PNCDI III, IDEI și PN II) și internaționale (Erasmus+). Ea este autor și / sau coautor a trei cărți publicate la Editura ASE și a peste 40 de articole indexate în baze de date internaționale sau prezentate la conferințe internaționale.

Publicații științifice (selectiv)

  1. Pelău Corina, Acatrinei CarmenThe Paradox of Energy Consumption Decrease in the Transition Period towards a Digital Society, Energies, Vol. 12, Nr. 8, Articol 1428;
  2. Păunescu Carmen, Acatrinei (Pantea) CarmenManaging Maturity in Process-Based Improvement Organizations: A perspective of the Romanian Companies, Journal of Business Economics and Management, Vol. 13, Nr. 2, 2012, pp. 223-241, indexată în ISI Web of Knowledge – Business și Economics, WOS:000302497900002, ISSN 1611-1699, eISSN 2029-4433;
  3. Acatrinei Carmen, Nistor Florina Nicoleta, The Romanian perspective upon the social customer and online social networks, Revista Management & Marketing, Vol. 7, Nr. 2, 2012, pp. 221-236, ISSN 1842-0206;
  4. Acatrinei Carmen, Puiu Teodora Viviana, The loyalty card: issues in evaluating loyalty program effectiveness, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 2, Nr. 3, 2012, pp.153-164, eISSN 2247-7225;
  5. Salcu Adrian Vicențiu, Acatrinei CarmenGamification applied in affiliate marketing, Revista Management & Marketing, Vol. 8, Nr. 4, 2013, pp. 767-790, ISSN 1842-0206;
  6. Mogoș, R.I., Acatrinei Carmen. 2015. Designing email marketing campaigns – A data mining approach based on consumer preferences, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 17, No. 1, pp. 15-30, ISSN 1454-9409;
  7. Vegheş Călin, Orzan Mihai, Acatrinei Carmen, Dugulan Diana, Privacy literacy: what is and how it can be measured, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 14, Nr. 2, Alba Iulia, 2012, pp. 704-711, ISSN 1454 – 9409;
  8. Pantea Carmen, Pop Al. Nicolae, Email marketing campaigns: the easiest path from organizations to consumers – an exploratory assessment, The Annals of the University of Oradea – Economic Sciences, TOM XIX, Vol. 1, iulie 2010, pp. 737-742, ISSN 1222-569X, eISSN 1582-5450;
  9. Vegheş Călin, Pantea CarmenSocial networking: reasons to join and things done by the Romanian consumers – an exploratory assessment, The Annals of the University of Oradea – Economic Sciences, TOM XVIII, Vol. 4, Secțiunea Management și Marketing, 2009, pp. 869-873, ISSN 1582-5450;
  10. Pantea (Acatrinei) Carmen (2015) Publicitatea online. Concepte și bune practici, Editura ASE, București, 139 pagini, ISBN 978-606-505-906-1;

Domenii de cercetare

1)   Publicitatea online, în mod particular eficiența și impactul publicității pe platformele de social media, optimizarea mesajele și strategiile pentru a atrage atenția și a înţelege comportamentele de consum.

2)   Instrumente online utilizate pentru managementul relaţiilor cu clienţii (CRM), în principal prin utilizarea inteligenței artificiale (IA) și a tehnologiilor emergente pentru a îmbunătăți și personaliza experiența clienților, precum şi impactul social media în CRM, pentru a analiza feedback-ul și a răspunde prompt nevoilor și preocupărilor acestora

3)   Marketing direct, mai exact tehnologiile online utilizate în activităţi de marketing direct, în mod particular utilizarea colecţiilor largi de date și analize predictive pentru a identifica și segmenta cu precizie publicul țintă, permițându-ne să personalizăm mesajele și ofertele pentru a obține impact ridicat și o rată crescută de conversie.

Educație

2015 – Studii postdoctorale în Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2011 – Doctorat în Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2009 – Diplomă de Master, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2007 – Diplomă de Licență, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Academia de Studii Economice din București

Experiența profesională

2020 – prezent – Conferențiar universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2012 – 2019 – Lector universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2008 – 2011 – Preparator universitar doctorand / Asistent universitar doctor, Departamentul de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Academia de Studii Economice din București

Discipline predate

Nume disciplina Facultatea Program
Marketing direct Facultatea de Marketing Marketing
Facultatea de Management Management
Facultatea Business și Turism Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii
Publicitate online Facultatea de Marketing Marketing Online
Marketing prin rețele sociale și rețele mobile Facultatea de Marketing Managementul Relațiilor cu clienții
Managementul relației cu consumatorul în mediu online Facultatea de Marketing Managementul Relațiilor cu clienții
Practică Facultatea de Marketing Marketing

Consultații

Consultațiile se stabilesc individual, prin acord cu profesorul. Pentru mai multe informații vă rog să transmiteți un mesaj la adresa de email carmen.acatrinei@mk.ase.ro