Loading...

Future Stars – Parteneriat sustenabil pentru practica studenților

Cod proiect: POCU/626/6/13/131645

Perioada de implementare:

22.09.2020-22.09.2022

Scopul proiectului:

Creșterea șanselor absolvenților din mediul universitar (licență si masterat) cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării de a dobândi competențe și de a beneficia de o formare profesională adaptată cerințelor pieței muncii, prin oferirea de locuri de practică relevante pregătirii lor, la companii potențiali angajatori.

Se dorește o îmbinare a competențelor specifice pregătirii academice cu competențele practice obținute atât în cadrul stagiilor de pregătire practică, precum și prin implicarea studenților în alte tipuri de activități organizate în colaborare cu actori din sectorul privat.

Companiile avute în vedere ca parteneri de practică vor fi cu prioritate actori economici care activează în sectoarele cu potențial competitiv din SNC si din domeniile de specializare inteligentă din SNCDI.

Beneficiarii proiectului:

Proiectul vizează 321 de studenți din domeniul științelor economice de la 4 facultăți din cadrul ASE București, respectiv: Facultatea de Marketing (MK), Facultatea de Administrație și Management Public (FAMP), Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (FAETA) și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM).

Beneficiile studenților care se înscriu în proiectul FUTURE STARS:

– identificarea de locuri de practică relevante pregătirii profesionale și educaționale;

– posibilitatea identificării și obținerii unui loc de muncă într-unul dintre sectoarele prioritare la nivel național conform SNC și SNCDI;

– utilizarea platformei de practică dezvoltată în proiect și a tuturor materialelor puse la dispoziție de către membrii proiectului pentru a facilita tranziția studenților de la mediul educațional la piața muncii;

– interacțiunea studenților cu profesioniști valoroși, cu experiență în domeniul pentru care se pregătesc, în cadrul atelierelor de lucru sau conferințelor organizate în cadrul proiectului;

– participarea studenților la acțiuni de tipul “Ziua porților deschise la compania…”, în cadrul cărora vor  afla cum este organizată activitatea acelei organizații, care sunt pozițiile entry level pentru care ar putea aplica un student/ absolvent al Facultății de Marketing și care ar putea fi traseul profesional în cadrul acelei organizații;

– activități de orientare și consiliere vocațională și mentorat

– 50 de premii în valoare de 1000 de lei fiecare la nivelul proiectului, oferite studenților conform metodologiei de premiere

Pentru înscriere și informații despre proiect, persoana de contact: Asist univ. dr. Lucian Onișor – comunitateadepractica@mk.ase.ro

Depunerea dosarelor de candidatură de către studenții interesați de proiect

Studentul va intra pe pagina web www.comunitateadepractica.ase.ro și apoi pe rubrica destinată înscrierii în proiect, unde toate formularele se vor completa automat. Astfel, înscrierea se va desfășura online, prin parcurgerea următoarelor etape: Click pentru Detalii

Alte informații referitoare la proiect:

Obiectivele proiectului

 • Facilitarea tranziției de la educație la piața forței de muncă prin consolidarea unor parteneriate sustenabile între universitate și angajatori din mediul privat
 • Dezvoltarea unei platforme integrate de management si comunicare, pentru o mai bună gestionare a parteneriatelor și a convențiilor de practică și asigurarea unei oferte sustenabile de locuri de practică și de oferte de muncă pentru studenți.
 • Facilitarea participării la stagii de practica relevante pentru studiile universitare urmate, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI pentru 321 de studenți
 • Consolidarea parteneriatului dintre universitate și angajatorii din mediul privat în vederea organizării stagiilor de practică, prin asigurarea a cel puțin 80 de acorduri de parteneriat cu potențiali angajatori
 • Susținerea integrării facile pe piața muncii a studenților prin oferirea de servicii de consiliere, orientare și mentorat
 • Monitorizarea parcursului de învățare și a celui profesional și dezvoltarea unor programe de învățare axate pe dobândirea de competențe transversale pentru membrii GT proveniți din zone vulnerabile, inclusiv din mediul rural
 • Actualizarea cadrului instituțional de desfasurare a stagiilor de practica in conformitate cu planul de învățământ și cu reglementările în vigoare, inclusiv cele legate de GDPR

Activități derulate in cadrul proiectului

I. DEZVOLTAREA REȚELEI DE PARTENERIATE UNIVERSITATE – MEDIUL DE AFACERI

Această componentă are în vedere, în principal:

 1. Încheierea a cel puțin 80 de parteneriate durabile cu mediul de afaceri si stabilirea unui sistem de comunicare suplu cu companiile.
 2. Organizarea de întâlniri cu mediul de afaceri, în cadrul cărora companiile să-și prezinte oferta de stagii de practică iar studenții să poată cunoaște opțiunile pe care le au
 3. Organizarea, la nivelul întregului proiect, a 2 forumuri cu mediul de afaceri, în cadrul căruia partenerii de practică și studenții să ofere feedback după încheierea stagiilor de practică și să se discute despre cum poate fi îmbunătățit acest proces

II. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STAGIILOR DE PRACTICA

Această componentă are în vedere, în principal:

 1. Îmbunătățirea funcționalităților platformei de comunicare universitate- mediul de afaceri pentru o mai facilă gestionare a convențiilor de practica si a parteneriatelor de practică
 2. Îndrumarea studenților în vederea încheierii convențiilor de practică
 3. Monitorizarea studenților pe parcursul practicii
 4. Evaluarea stagiului de practică, din perspectiva exersării competențelor profesionale și transversale, precum și a comportamentul și nivelului de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică

III. ORIENTARE, CONSILIERE ȘI MENTORAT

Această componentă are în vedere, în principal:

a. Facilitarea integrării pe piața muncii a studenților, prin îndrumarea acestora în identificarea unui loc de muncă:

      – Modalități de identificare de locuri de muncă

      – Pregătirea pentru interviu, definirea planului de carieră

b. Orientarea și consilierea în carieră, prin îndrumarea studenților în procesul de autocunoaștere și dezvoltare personală

c. Îndrumarea studenților, prin acțiuni de mentorat, pentru a-i ajuta să învețe să valorifice cât mai bine oportunitățile, să gestioneze contextele mai puțin favorabile, folosindu-și atuurile identificate

d. Prezentarea oportunităților de continuare a studiilor și îndrumarea studenților către programele care li se potrivesc cel mai bine

e. Organizarea unor întâlniri cu specialiști din mediul de afaceri, în cadrul cărora studenții să afle direct de la angajatori despre cerințele specifice profesiilor și domeniilor pentru care se pregătesc