Loading...

Managementul marketingului

Misiune

 • Programul de masterat Managementul Marketingului se adresează economiştilor care beneficiază deja de o serie de cunoştinţe de marketing, celor care lucrează în domeniul marketingului sau îşi doresc o cariera de success şi care vor să aprofundeze procesul de adoptare a deciziilor strategice necesare conducerii activităţii de marketingşi intenţionează să-şi dezvolte abilităţi de utilizare a unui întreg instrumentar analitic, cu scopul de a lua, astfel, decizii în condiţiile economiei de piaţă

  Prin misiunea asumată programul se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E. şi a Facultăţii de Marketing, cea de creator de forţă de muncă pentru liderii de piaţă.

Scopul programului

Program are drept scop principal implementarea, dezvoltarea şi evaluarea conducerii activităţii de marketing în domenii diverse şi în situaţii complexe ce caracterizează mediul actual de afaceri.

Audienţa vizată

 1. Programul îşi propune să ofere cursanţilor cunoştinţele necesare pentru:

  • -Înţelegerea rolului marketingului la nivelul managementului companiei

  • -Înţelegerea cercetărilor de marketing, ca element central al fundamentării deciziilor de marketing

  • -Înţelegerea modului de fundamentare a strategiilor şi a tacticilor de marketing

 2. Dezvoltarea unor competenţe generale şi profesionale care să permită absolvenţilor să-şi construiască o carieră în domeniul management-marketingului

 3. Dobândirea, de către absolvenţii programului, a unor abilităţi manageriale în domeniul marketingului şi strategiilor de marketing