Loading...

Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Marketing online 8 E 2 2 4 Marketing
2. Cercetări de marketing online 8 E 2 2 4 Marketing
3.1 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 4 Marketing
3.2 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 4 Marketing
4.1 Tehnologii multimedia in marketing 7 E 2 2 4 Cibernetică şi informatică economică
4.2 Managementul relaţiilor cu clienţii 7 E 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total