Loading...

Marketing online

Programul de Master Marketing Online

Îşi propune să aducă în învăţământul românesc o nouă abordare, modernă şi atractivă, plecând de la aşteptările şi noile reale ale studenţilor şi ale pieţei de profil din România.

În cazul în care sunteţi interesaţi de acest program, cred că prima întrebare cu care va confruntati ar fi „De ce v-ar fi util un program academic în marketing?„ Răspunsul este simplu: de mai bine de 50 de ani economia de piată este dominată de aşa-numita „orientare de marketing”. Pe scurt, aceasta ar însemna că o organizaţie va avea succes în măsura în care reuşeşte să-şi adapteze oferta nevoilor şi cerinţelor reale din piaţa pe care activează. În acest scop trebuie să supravegheze permanent mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi să-şi ajusteze propriile resurse pentru a face faţă cu succes ameninţărilor şi pentru a fructifica toate oportunităţile apărute. Din acest punct de vedere, fie că veţi activa în domeniul politic, economic, agrar, relaţii internaţionale sau în oricare alt domeniu pe care vi-l imaginaţi, o viziune de marketing vă va fie utilă pentru a aborda în mod corect problemele cu care vă veţi confrunta.

Dintr-o perspectivă mai apropiată, un program academic în marketing vă este util pentru că absolvenţii unui astfel de program au deschise un număr extrem de mare de oportunităţi de angajare în economia românească actuală. Puteţi urma o carieră în publicitate, în vânzări, cercetări de piaţă, dezvoltarea de site-uri web, managementul relaţiilor cu clienţii sau chiar în managementul corporativ (fără a mai aminti lucrurile evidente – departamentele de marketing, din ce în ce mai bine reprezentate în piaţă). Practic, fiecare dintre materiile incluse în acest program de master constituie o oportunitate de angajare.

În plus, din anul 1991, atunci când în Statele Unite investiţiile în domeniul IT&C le-au depăşit pe cele din domeniul industrial, teoreticienii consideră că am devenit membrii ai Societăţii Informaţionale, succesoarea celei industriale, acolo unde cunoştinţele corecte şi precise sunt mai valoaroase decât facilităţile productive ale economiei tradiţionale.

Din acest punct de vedere programul de master Marketing Online vă oferă, pe lângă o educaţie completă în marketing, cunoştinţele şi instrumentele necesare aplicării viziunii de marketing în economia modernă, dominată de Internet, transferul rapid al informaţiilor şi decorporalizarea majorităţii practicilor economice tradiţionale. Disciplinele predate în cadrul programului de master Marketing Online, deşi unele dintre ele sunt similare ca şi denumire cu cele predate în alte programe masterale ale Facultăţii de Marketing au, în special la nivelul studiilor de caz şi al aplicaţiilor practice, o componentă semnificativă extrasă din mediul online.