Loading...

Plan de învățământ

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Management marketing 8 E 2 2 Marketing
2. Proiectarea şi organizarea cercetării de marketing 8 E 2 2 Marketing
3. Psiho – sociologia şi comunicării 7 E 2 1 Filosofie/ politologie
Total discipline obligatorii 23 3E 6 5
4.1 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 Marketing
4.2 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 Marketing
4.3 Business to Business Marketing 7 E 2 2 Marketing
4.4 Management strategic 7 E 2 2 Marketing
Total discipline optionale 7 E 2 2
TOTAL 30 4E 8 7

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Strategii de comunicare in marketing 8 E 2 2 4 Marketing
2. Metode de cercetare de marketing 7 V 2 2 4 Marketing
3. Comportamentul consumatorului 7 E 2 2 4 Marketing
4. Comportamentul consumatorului 8 E 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Strategii de marketing direct 8 E 2 2 4 Marketing
2. Marketing intelligence 8 E 2 2 4 Informatica de gestiune
3. Analiza datelor de marketing 7 V 2 2 4 Marketing
4. Marketing online 7 E 2 2 4 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 8 8 16

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total 

       Plan de învățământ anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
NR ORE PE SAPT Departament
C S L P
1. Managementul marcii 5 E 2 2 4 Marketing
2. Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing 10 V 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C 20 20 Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 30 2 2 22 26
4. Disertatie 10 E Marketing
Total discipline obligatorii si optionale 40 2 2 22 26

LEGENDA: C – Curs; S – Seminar; L – Lucrari practice; P – Proiecte; T – Total