profesor universitar

dr. Mihai-Cristian ORZAN

mihai.orzan@ase.ro

Prezentare

Mihai Cristian Orzan este profesor universitar în cadrul Departamentului de Marketing al A.S.E. Bucureşti din anul 2003, precum și prodecan al Facultății de Marketing, din anul 2012. A absolvit programul de doctorat în marketing al Academiei de Studii Economice (cu o teză intitulată „Auditul sistemelor informatice de marketing”), precum si un program post-doctoral finanțat de UEFISCDI (titlul tezei: „Modele operaționale și comportamentale ale eficienței utilizării rețelelor sociale online ca instrument în comunicarea de marketing”). De asemenea, a absolvit programul de master în științe informatice (Computer Information Science) al Universității NOVA Southeastern din Florida, Statele Unite ale Americii, precum si diverse stagii post-doctorale la IESE Business School din Barcelona, Institutul European de Studii Avansate în Management din Bruxelles sau Universitatea din Groningen. A predat, în cele peste două decenii de carieră didactică diferite discipline, precum Cercetări de marketing, Analiza datelor de marketing, Marketing online, Marketing prin rețele sociale şi reţele mobile sau Modelarea şi simularea fenomenelor de marketing. Mihai Orzan este coautor al manualelor de Cybermarketing și Metode avansate în analiza datelor de marketing, precum și a altor 8 cărți și a peste 100 de articole academice publicate în reviste și conferințe naționale și internaționale. 40 dintre acestea au fost indexate de bazele de date ISI Web of Knowledge și Scopus. De asemenea, a fost implicat în peste 50 de proiecte de cercetare sau de consultanță cu mediul de afaceri, finanțate de agenții naționale și internaționale, publice şi private.

Publicații științifice (selectiv)

 1. Orzan, Mihai, Vegheş, C., Chivu, R., Popa I.O., Ciocodeică D.F. şi Orzan, O.A., 2023, An Empirical Model of Antecedents of Marketing Information Technology (MarTech) Adoption, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 57 (1), 137-152, DOI10.24818/18423264/57.1.23.09, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 2. Constantinescu, M., Orindaru, A., Orzan, Mihai, Căescu, Ș.C., Roșca, M.I. şi Botezatu, F., 2022, Interest in sports – a marketing research approach in discovering predicting factors. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 56 (1), 191-209, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 3. Chivu, R., Popa, I.C., Orzan, Mihai, Marinescu, C., Florescu, M. şi Orzan, O.A., 2022, The Role of Blockchain Technologies in the Sustainable Development of Students’ Learning Process, Sustainability, 14(3), ISSN: 2071-1050, doi: https://doi.org/10.3390/su14031406, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 4. Orzan Mihai, Florescu, M., Macovei, O. I., Burlacu, S. şi Orzan, O.A., 2020, The effects of online marketing on financial performance in the textile industry, Industria Textilă, Vol 71 (3), ISSN: 1222-5347, pp.362-367, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 5. Orzan G., Platon, O., Ştefănescu, C.D. şi Orzan, Mihai, 2016, Conceptual Model Regarding the Influence of Social Media Marketing Communication on Brand Trust, Brand Affect and Brand Loyalty. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 50 (1), 191-209, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 6. Pentescu, A., Orzan, Mihai, Ştefănescu, C.D. şi Orzan, O.A., 2014, Modelling Patient Satisfaction in Healthcare, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 48 (4), p.153-166, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 7. Cătoiu, I, Orzan, Mihai, Macovei, O.I. și Iconaru, C., 2014, Modelling Users’ Trust in Online Social Networks. Amfiteatrul Economic, 16, No.35, p.289-302, ISSN: 1582-9146, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 8. Purcărea T.V., Orzan, G., Orzan, Mihai şi Stoica, L., 2013, Romanian Consumer Behavior Regarding Traditional Foods: Contributing to the Rebuilding of a Healthier Food Culture. Journal of Food Products Marketing, 19(2), p.119-137, ISSN: 1045-4446, doi: ttps://doi.org/10.1080/10454446.2013.766074, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus
 9. Orzan, Mihai, Macovei, O., Orzan, G. şi Iconaru, C., 2013, The impact of blogs over corporate marketing communications: an empirical model, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 47 (1), 137-152, DOI10.24818/18423264/57.1.23.09, revistă cotată ISI Web of Knowledge şi Scopus.
 10. Stancu, A. şi Orzan, Mihai, 2006, Responsabilitatea socială a companiilor românești – un pas pentru dezvoltarea durabilă, Revista de Marketing Online / Online Marketing Journal, 1(2), pp. 49-83, ISSN: 1843-0678, revistă indexată în RePEc şi EconPapers

Domenii de cercetare

 1. Marketing online, ceea ce în sine reprezintă un subiect foarte larg, care, de-a lungul celor 2 decenii de cercetare, a avut ca sub-domenii de interes lucruri precum blog marketing, reţele sociale online, principii de dezvoltare a prezenţei online a companiilor sau influenţe asupra percepţiilor consumatorilor online în diferite contexte specifice.
 2. MarTech (Sisteme informatice de marketing), ceea ce include diferite instrumente din zona tehnologiei informației şi comunicației utilizate în activitatea de marketing, atât dintr-o perspectivă teoretică, cât şi dintr-o perspectivă organizațională, precum şi diferite moduri în care aceste tehnologii modifică modul în care consumatorii interacționează cu diferite tipuri de instrumente de marketing.
 3. Analiza datelor de marketing, cu un focus atât în zona tipurilor clasice de analiză, cât şi în domeniul instrumentelor apărute ca urmare a revoluţiei tehnologice recente (neuromarketing, Big Data, cloud computing sau instrumente bazate pe inteligenţă artificială utilizate pentru analiza datelor de marketing).

Educație

2017 – Diploma de Abilitare în domeniul Științe Economice, specializarea Marketing, în cadrul Şcolii Doctorale de Marketing a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu o teză cu titlul: „Modelarea empirică a disponibilității utilizatorilor rețelelor sociale online de a divulga informații personale

2012 – Diplomă de absolvire a cursului postdoctoral „Consumer Behavior Research”, European Institute for Advanced Studies in Management, Bruxelles, Belgia

2012 – Diplomă de absolvire a cursului postdoctoral „Social Network Analysis”, European Institute for Advanced Studies in Management, Santorini, Grecia

2011 – Diplomă de absolvire a cursului postdoctoral „Building Models for Marketing Decisions”, European Institute for Advanced Studies in Management, Bruxelles, Belgia

2009 – Diplomă de absolvire a cursului postdoctoral „Managerial Issues in Marketing”, European Institute for Advanced Studies in Management, Universitatea din Groningen, Olanda

2008 – Diplomă de absolvire a cursului postdoctoral „International Faculty Development Program”, European Institute for Advanced Studies in Management, IESE Business School, Universitatea Navarra din Barcelona, Spania

2002-2007 – Diplomă de Doctor în Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București, pe tema „Auditul sistemelor informatice de marketing

2014-2016 – Diplomă de Master al programului Research and Teacher Education for Business & Economics (EDU-RES), Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din București, cu o teză cu titlul „Empirical Model of Student Satisfaction in a Business and Economics Academic Context”.

2014-2016 – Diplomă de Master of Science in Computer Information Science, NOVA Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, SUA, cu o teză cu titlul „Website Usability”.

1999-2003 – Diplomă de Licență, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, specializarea Informatică economică, Academia de Studii Economice din București, cu o teză cu titlul „Principii de dezvoltare ale farmaciilor virtuale: Studiu de caz”.

Experiența profesională

2017 – prezent – Profesor universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2013 – 2017 – Conferențiar universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2007 – 2013 – Lector universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2004 – 2007 – Asistent universitar, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2003 – 2004 – Preparator universitar, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

Discipline predate

Nume disciplina Facultatea Program
Marketing Online Facultatea de Marketing Marketing și comunicare în Afaceri (masterat)

Marketing online (masterat)

Cybermarketing Facultatea de Marketing Marketing (ciclul de licență, an 3)
Tehnici avansate în cercetările de marketing Facultatea de Marketing Marketing (ciclul de licență, an 3)
Marketing prin reţele sociale şi reţele mobile Facultatea de Marketing Managementul Relațiilor cu clienții (masterat)

Marketing online (masterat)

Big Data şi Metode avansate în analiza datelor de marketing Facultatea de Marketing Cercetări de marketing (masterat)

Marketing online (masterat)

Modelarea şi simularea cercetărilor de marketing Facultatea de Marketing Marketing online (masterat)

Cercetări de marketing (masterat)

Marketing strategic (masterat)