asistent universitar

dr. Mirela Cătălina TÜRKEȘ

mirela.turkes@mk.ase.ro

Prezentare

Mirela Cătălina TÜRKEȘ este asistent universitar doctor în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). În anul 2001, a absolvit Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea Ştiinţe Economice, specializarea Tranzacţii Internaţionale. Ulterior a urmat cursurile programului de Master DAFI – Management financiar şi pieţe de capital, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București. Din 2005 este membru CECCAR și ANEVAR în România. Lucrează în Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București din 2022 și susține seminarii de Logistică (nivel licență – predare în română) și Marketing în turism (nivel licență– predare în română). Ea este unic autor a trei cărți Bazele marketingului, Marketingul serviciilor financiar-bancare și Un alt mod de a învăța marketing. În calitate de coautor a publicat capitole în volume internaționale: Research Anthology on Business Continuity and Navigating Times of Crisis, Management Accounting Standards for Sustainable Business Practices, Throughput Accounting in a Hyperconnected World și Network Security and Its Impact on Business Strategy.

Publicații științifice (selectiv)

 1. Türkeș, M.C.; Vuță, D.R. (2022). Telework: Before and after COVID-19. Encyclopedia, 2, p. 1370-1383.
 2. Radu, F., Radu, V., Türkeș M.C., Ivan, O.R., Tabirca, A.I. (2022). A research of service quality perceptions and patient satisfaction: Case study of public hospitals in Romania, International Journal of Health Planning and Management, 37(2), p.1018-1048.
 3. Türkeș M.C., Stancioiu A.F., Baltescu C.A., Marinescu R.C. (2021). Resilience Innovations and the Use of Food Order & Delivery Platforms by the Romanian Restaurants during the COVID-19 Pandemic, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce, 16 (7), p. 3218-3247.
 4. Türkeș M.C., Stancioiu A.F., Baltescu C.A. (2021). Telework During the COVID-19 Pandemic – An Approach From the Perspective of Romanian Enterprises, Amfiteatru Economic, 23 (58), 2021, p. 700-717.
 5. Capusneanu, S., Mates, D., Türkeș, M.C., Barbu, C.M., Staras, A.I., Topor, D.I., Stoenica, L., Fulop, M.T. (2021). The Impact of Force Factors on the Benefits of Digital Transformation in Romania, Applied Sciences – Basel, 11(5), p.2365.
 6. Türkeș, M.C.; Căpușneanu, S.; Topor, D.I.; Staraș, A.I.; Hint, M.Ș.; Stoenica, L.F. (2020). Motivations for the Use of IoT Solutions by Company Managers in the Digital Age: A Romanian Case. Sci. 2020, 10 (19), p. 6905.
 7. Cokins, G.; Oncioiu, I.; Türkeș, M.C.; Topor, D.I.; Căpuşneanu, S.; Paștiu, C.A.; Deliu, D.; Solovăstru, A.N. (2020). Intention to Use Accounting Platforms in Romania: A Quantitative Study on Sustainability and Social Influence. Sustainability, 12 (15), p. 6127.
 8. Petrescu, A.G.; Bîlcan, F.R.; Petrescu, M.; Holban Oncioiu, I.; Türkeș, M.C.; Căpuşneanu, S. (2020). Assessing the Benefits of the Sustainability Reporting Practices in the Top Romanian Companies. Sustainability, 12 (8), p. 3470.
 9. Oncioiu, I.; Bunget, O.C.; Türkeș, M.C.; Căpușneanu, S.; Topor, D.I.; Tamaș, A.S.; Rakoș, I.-S.; Hint, M.Ș. (2019). The Impact of Big Data Analytics on Company Performance in Supply Chain Management. Sustainability, 11 (18), p. 4864.
 10. Oncioiu, I., Căpuşneanu, S., Oprea Constantin, D.M., Türkeș, M.C., Topor, D.I., Bîlcan, F.R., Petrescu, A.G. (2019). Improving the Performance of Entities in the Mining Industry by Optimizing Green Business Processes and Emission Inventories. Processes 2019, 7(8), p. 543.
 11. Türkeș, M.C., Oncioiu, I., Aslam, H.D., Marin-Pantelescu, A., Topor, D.I. Căpușneanu, S. (2019). Drivers and Barriers in Using Industry 4.0: A Perspective of SMEs in Romania. Processes, 7(3), p. 153.

Domenii de cercetare

1) Logistică, care implică analiza conținutului și componentelor logisticii mărfurilor, relațiile dintre logistică și marketing, servirea clienților, cumpărarea mărfurilor, transportul mărfurilor, depozitarea mărfurilor, gestiunea stocurilor și organizarea activităților logistice.
2) Marketing în turism, prin analiza modului de planificare în turism, identificarea și evaluarea destinației turistice și locului ei în domeniul marketing, analiza dimensiunilor comportamentului consumatorului de produse turistice precum și modul de derulare a procesului cercetării de marketing în turism.

Educație

2006-2011 – Doctorat în Marketing, Facultatea Ştiinţe Economice, Universitatea Transilvania din Braşov, pe tema “ Strategii de piaţă în domeniul bancar din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană”

2002-2004 – Diplomă de Master, Master DAFI – Management financiar şi pieţe de capital, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București.

1997-2001 – Diplomă de Licență, Facultatea Ştiinţe Economice, specializarea Tranzacţii Internaţionale, Universitatea Transilvania din Braşov.

Experiența profesională

2022-prezent – Asistent universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2013-2022 – Lector universitar doctor, Facultatea de Finanțe, Contabilitate și Bănci, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București

Discipline predate

Nume disciplina Facultatea Program
Logistică Facultatea de Marketing Marketing (ciclul de licență, an 2)
Marketing în turism Facultatea de Marketing Marketing (ciclul de licență, an 3)