lector universitar

dr. Andreea Pachițanu

andreea.pachitanu@mk.ase.ro

Prezentare

Andreea PACHIȚANU este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). A absolvit ASE, Facultatea de Marketing în anul 2008. După absolvire, a urmat cursurile programului de masterat “Management Marketing”, Facultatea de Marketing, urmate de studiile doctorale în Științe Economice – Marketing finalizate in 2015. Lucrează în universitate din 2011 și susține cursuri și seminarii de Marketing (nivel licență – predare în română și engleză) și Tehnici de Vânzare (nivel licență – predare în română). Andreea Pachițanu are experiență în marketing și vânzări, atât în domeniul academic (făcând parte din mai multe echipe de cercetare pentru proiecte naționale și internaționale), cât și în mediul de business (companii multinaționale, institute de cercetare private, agenții de advertising și organizări de evenimente). Ea este autor al unei cărți în domeniul Marketingului (social media) și a peste 20 de articole științifice indexate în baze de date internaționale sau prezentate la conferințe internaționale.

Publicații științifice (selectiv)

 1. CONSTANTINESCU Mihaela, ORÎNDARU Andreea, PACHIȚANU Andreea, ROȘCA Laura, CĂESCU Ștefan-Claudiu, ORZAN Mihai Cristian (2019). Attitude Evaluation on Using the Neuromarketing Approach in Social Media: Matching Company’s Purposes and Consumer’s Benefits for Sustainable Business Growth, Sustainability, Vol. 11, Issue: 24, Article Number: 7094, DEC 2019, eISSN: 2071-1050, WOS:000506899000197
 2. CONSTANTINESCU Mihaela, ORÎNDARU Andreea, CĂESCU Ștefan-Claudiu, PACHIȚANU Andreea (2019). Sustainable Development of Urban Green Areas for Quality of Life Improvement-Argument for Increased Citizen Participation, Sustainability, Vol. 11, Issue: 18, Article Number: 4868, SEP 2019, eISSN: 2071-1050, WOS:000489104700054
 3. PACHIŢANU Andreea, CĂESCU Stefan-Claudiu, FLORESCU Margareta-Stela, BARBU Andreea- Mihaela, ORZAN Mihai Cristian (2018). A Conceptual Model of Social Media Marketing Strategy, Proceeding of the 32nd IBIMA, IBIMA International Business Information Management Association Conference, IBIMA, Sevilia, Spania, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN 2767-9640
 4. PACHIŢANU Andreea (2017). Social Media Instruments’ Evolution and Importance for the Marketing Communications Mix – An International Social Media Experts Analysis, JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MARKETING AND MANAGEMENT, EMERGING TRENDS IN MARKETING AND MANAGEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE, ETIMM, BUCUREȘTI, pg. 330 – 338, ISSN 2537-5865
 5. PACHIŢANU Andreea (2016). Social Media Instruments’ Use and Importance for the Marketing Communications Mix – An Exploratory Analysis on Companies’ in Romania, JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MARKETING AND MANAGEMENT, EMERGING TRENDS IN MARKETING AND MANAGEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE, ETIMM, BUCUREȘTI, România, pg. 346 – 353, ISSN 2537-5865
 6. IONESCU Cornel, IONESCU Adrian, PACHIŢANU Andreea, IONESCU Alexandru (2016). Capacity and Capability. Consequences on market performance of companies in Romania, Romanian Journal of Economics, , Vol. 43, Nr. 2 (52), pg. 97 – 107, ISSN:2344-4657; 1220-5567
 7. PACHIŢANU Andreea (2016). Communication in the Digital Era and Online Corporate Communications Strategies – Untapped Opportunities for Businesses in Romania, Eastern European Business and Economics Journal, Vol. 2, Nr. 2, pg. 27 – 42, ISSN:2256-0521.
 8. IONESCU (PACHIŢANU) Andreea, ANGHEL Laurentiu Dan, JINGA Gheorghe (2014). Responsibility in maintaining the security of personal data posted online by Romanian consumers: an exploratory analysis of Facebook and LinkedIn, Amfiteatru Economic, Vol. XVI, Nr. 35, pg. 240 – 256, ISSN:1582-9146
 9. CICEO Andreea, IONESCU (PACHIŢANU) Andreea (2014). Particularities of the Social Media Communications Strategy for the Theatres in Transylvania, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Vol. 23, Nr. 3, pg. 133 – 155, ISSN:1842-2845; 2247-8310

Domenii de cercetare

 • Marketing și strategie digitală (o abordare strategică în planificarea de marketing pentru a menține un avantaj competitiv pentru organizație, comunicare integrată de marketing, inclusiv studierea tehnicilor si instrumentelor emergente de marketing digital si integrarea lor cu tehnicile si instrumentele tradiționale de marketing, rolul și importanța conținutului generat de utilizatori -UGC si al comunităților online/influencerilor în cadrul strategiilor de marketing)
 • Comportamentul consumatorului (inclusiv analiza experienței digitale a consumatorilor, a comportamentelor în schimbare ale clienților ținând cont de canalele digitale, înțelegerea traseelor de achiziție și retenție a clienților în mediul digital, precum și modul în care consumatorii interacționează cu mărcile prin intermediul realității virtuale și/sau augmentate, tehnologia AI folosită în analiza datelor și comportamentului utilizatorilor pentru a personaliza experiența consumatorilor, elemente legate de confidențialitatea datelor și viața privată a consumatorilor)
 • Cercetări de marketing (tehnici de neuromarketing cum ar fi eye tracking, decodificarea facială/face coding sau EEG)

Educație

2010-2015 – Doctorat în Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București, pe tema “O abordare strategică asupra marketingului prin mediile sociale online”

2008-2010 – Diplomă de Master, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București.

2005-2008 – Diplomă de Licență, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București.

Experiența profesională

2024-prezent – Lector universitar doctor, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2016-2024 – Asistent universitar, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

2011-2016 – Cadru didactic asociat, Departamentul de Marketing, Academia de Studii Economice din București

Discipline predate

Nume disciplina Facultatea Program
Marketing Facultatea de Marketing (MRK) Marketing (ciclul de licență, an 1)
Marketing (engleză) Facultatea de Marketing (MRK) Marketing în engleză (ciclul de licență, an 1)
Marketing (engleză) Facultatea de Administrarea afacerilor in Limbi Străine (FABIZ) Administrarea

afacerilor în limba engleză (ciclul de licență, an 1)

Marketing (engleză) Facultatea de Finanţe, Asigurări, Banci şi Burse de Valori (FABBV) Finanțe și bănci cu predare în limba engleză (ciclul de licență, an 1)
Marketing (engleză) Facultatea de Contabilitate și  Informatică de gestiune (CIG) Contabilitate și informatică de gestiune cu predare in limba engleză (ciclul de licență, an 2)
Marketing (engleză) Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) Informatica economică în limba engleză (ciclul de licență, an 1)
Tehnici de Vânzare Facultatea de Marketing Marketing (ciclul de licență, an 3)