Loading...

Relații Publice în Marketing

Misiune

Programul este destinat să ofere cursanţilor modalităţi de înţelegere a domeniului relaţiilor publice, acoperind toate activităţile şi obiectivele practicii de relaţii publice, atât din sectorul corporativ, cât şi din cel non-profit.

Scopul programului

De a asigura absolvenţilor competenţele necesare desfăşurării activităţilor specifice specialiştilor de relaţii publice, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei resurselor umane de specialitate

Audienţa vizată

Programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă.