Future stars 

Creșterea șanselor absolvenților din mediul universitar (licență si masterat) cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale țării de a dobândi competențe și de a beneficia de o formare profesională adaptată cerințelor pieței muncii, prin oferirea de locuri de practică relevante pregătirii lor, la companii potențiali angajatori.