Loading...
conducerea facultatii2019-07-13T17:09:11+00:00

Pentru legislatură 2016-2020, conducerea Facultății de Marketing este exercitată de catre Decanatul Facultății de Marketing , alcătuit din 1 decan și 3 prodecani, respecitv Consiliului Facultății de Marketing alcătuit din 15 cadre didactice și 6 reprezentanți ai studenților.

DECANATUL FACULTĂŢII DE MARKETING

Facultatea de Marketing

DECAN

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

CONSILIUL FACULTĂŢII DE MARKETING

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea de Marketing

Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului

Facultatea de Business și Turism

Facultatea de Relații Economice Internaționale

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

STUDENȚI

Licență, Anul I

Licență, Anul II

Licență, Anul III

Master, Anul I

Master, Anul II

Master, Anul II

Top